Hoppa till huvudinnehåll

Utbildning vid Institutionen för kliniska vetenskaper

Vid KV ger vi kurser i individ- och populationsbaserad klinisk veterinärmedicin för studenter inom veterinärprogrammet och Djursjukskötarprogrammet.

Publicerad: 14 juli 2021 - Sidansvarig: susanne.Pettersson@slu.se

Kontakt

Postadress: Box 7054, 750 07 Uppsala

Besöksadress: Ulls väg 26, Ultuna (från juli 2014)

Leveransadress för paket:  OBS! inkludera alltid avdelningsnamn samt referens (kod eller namn). SLU Institutionen för kliniska vetenskaper Avdelningen för .... Referens: ... Almas allé 4 C 756 51 Uppsala

Fakturaadress: OBS! inkludera även uppgifter om beställaren dvs institutionsnamn samt referenskod. SLU Fakturamottagning Box 7090  750 07 Uppsala

https://www.slu.se/om-slu/inkop-vid-slu/fakturaadress-och--hantering/


Administration: 018-672179 kvinstadm@slu.se  

Loading…