Sveriges lantbruksuniversitet

Utbildning vid Institutionen för kliniska vetenskaper

Vid KV ger vi kurser i individ- och populationsbaserad klinisk veterinärmedicin för studenter inom veterinärprogrammet och Djursjukskötarprogrammet.

Publicerad: 15 april 2020 - Sidansvarig: susanne.Pettersson@slu.se
Loading…