Personal på Idisslarkliniken

Senast ändrad: 17 december 2019

Vi som arbetar på Idisslarkliniken....

Jean-Francois Valarcher, Professor vid Institutionen för kliniska vetenskaper (KV); Enheten för idisslarmedicin

Professor i Idisslarmedicin och Diplomate ECHBM (European College of Bovine Health Management). Ansvarig för Idisslarkliniken och ämnet Idisslarmedicin.

Handleder och deltar i teoretisk och praktisk undervisning samt klinikens övriga aktiviteter (medicin, kirurgi och utredningar av besättningsproblem). Huvudintresse inom utveckling av kliniska, utbildningsrelaterade aktiviteter och forskning med syfte att förbättra identifiering, behandling och förebyggande av produktions-relaterade sjukdomar hos nötkreatur, på individ och besättningsnivå.

Sara Hägglund, Forskare vid Institutionen för kliniska vetenskaper (KV); Enheten för idisslarmedicin  

Legitimerad veterinär, Veterinärmedicine doktor, Docent inom veterinärmedicinsk vetenskap med inriktning idisslares infektiösa sjukdomar och immunitet, Kursledare för Produktionsdjur inklusive livsmedelssäkerhet Åk 5, veterinärprogrammet, SLU. Huvudintresse inom produktions-relaterade sjukdomar hos nötkreatur, samt utveckling av kombinerade kliniska, medicinska och vetenskapliga kompetenser i veterinäryrket. Deltar i teoretisk och klinisk undervisning samt rådgivning.                               

Lars Nordling, Universitetsadjunkt vid Institutionen för kliniska vetenskaper (KV); Enheten för idisslarmedicin

Legitimerad veterinär med särskilt intresse av oftalmologi och kirurgi. Har tidigare erfarenhet från UDS Hästklinik och UDS Ambulatoriska Kliniken. Anställd vid institutionen som Universitetsadjunkt och deltar i undervisning i idisslarmedicin och som klinikveterinär vid SLU Idisslarkliniken. 

Catarina Svensson, Professor vid Institutionen för kliniska vetenskaper (KV); Enheten för idisslarmedicin

Legitimerad veterinär, Veterinärmedicine doktor, Professor i hälsovård för nötkreatur. Deltar i undervisning (huvudsakligen gällande förebyggande besättningsarbete i mjölkkobesättningar och utredning av besättningsproblem) och i djurhälsorådgivning till mjölkkobesättningar. Huvudintresse inom metodik i djurhälsorådgivning, kalv- och ungdjurshälsa, produktionssjukdomar.

Karin Wallin Philippot, Universitetsadjunkt vid Institutionen för kliniska vetenskaper (KV); Enheten för idisslarmedicin
Legitimerad veterinär med huvudintresse nöthälsovård och idisslarmedicin,- samt kirurgi. Har tidigare erfarenhet från
UDS Ambulatoriska Kliniken, Distriktsveterinärerna Östhammar/Tierpsamt nyligen som nöthälsoveterinär på Gård & Djurhälsan. Anställd vid institutionen som Universitetsadjunkt och deltar i undervisning i idisslarmedicin och som klinikveterinär vid SLU Idisslarkliniken

Desirée Karlsson, Djursjukskötare vid Institutionen för kliniska vetenskaper (KV); Institutionen för kliniska vetenskaper, stall     

Catrine Blomqvist, Djurvårdare vid Institutionen för kliniska vetenskaper (KV); Institutionen för kliniska vetenskaper, stall

Josefine Nordlund, Djurvårdare vid Institutionen för kliniska vetenskaper (KV); Institutionen för kliniska vetenskaper, stall

 

                             

 

Kontaktinformation