Personal på Idisslarkliniken

Senast ändrad: 15 oktober 2020

Vi som arbetar på Idisslarkliniken....

Jean-Francois Valarcher, Professor vid Institutionen för kliniska vetenskaper (KV); Enheten för idisslarmedicin

Professor i Idisslarmedicin och Diplomate ECHBM (European College of Bovine Health Management). Ansvarig för Idisslarkliniken och ämnet Idisslarmedicin.

Handleder och deltar i teoretisk och praktisk undervisning samt klinikens övriga aktiviteter (medicin, kirurgi och utredningar av besättningsproblem). Huvudintresse inom utveckling av kliniska, utbildningsrelaterade aktiviteter och forskning med syfte att förbättra identifiering, behandling och förebyggande av produktions-relaterade sjukdomar hos nötkreatur, på individ och besättningsnivå.

Sara Hägglund, Forskare vid Institutionen för kliniska vetenskaper (KV); Enheten för idisslarmedicin  

Legitimerad veterinär, Veterinärmedicine doktor, Docent inom veterinärmedicinsk vetenskap med inriktning idisslares infektiösa sjukdomar och immunitet, Kursledare för Produktionsdjur inklusive livsmedelssäkerhet Åk 5, veterinärprogrammet, SLU. Huvudintresse inom produktions-relaterade sjukdomar hos nötkreatur, samt utveckling av kombinerade kliniska, medicinska och vetenskapliga kompetenser i veterinäryrket. Deltar i teoretisk och klinisk undervisning samt rådgivning.                               

Catarina Svensson, Professor vid Institutionen för kliniska vetenskaper (KV); Enheten för idisslarmedicin

Legitimerad veterinär, Veterinärmedicine doktor, Professor i hälsovård för nötkreatur. Deltar i undervisning (huvudsakligen gällande förebyggande besättningsarbete i mjölkkobesättningar och utredning av besättningsproblem) och i djurhälsorådgivning till mjölkkobesättningar. Huvudintresse inom metodik i djurhälsorådgivning, kalv- och ungdjurshälsa, produktionssjukdomar.

Desirée Karlsson, Djursjukskötare vid Institutionen för kliniska vetenskaper (KV); Institutionen för kliniska vetenskaper, stall     

 

 

                             

 

Kontaktinformation
Sidansvarig: susanne.pettersson@slu.se