Vår verksamhet

Senast ändrad: 20 september 2019

En klinik med fokus på utbildning och forskning.

SLU Idisslarkliniken är en del av Institutionen för kliniska vetenskaper på Sveriges Lantbruksuniversitet och kliniken drivs enbart i syfte av utbildning och forskning, varför veterinärutbildningen är integrerad i hela verksamheten och kostnaden för alla behandlingar är subventionerade. Veterinärstudenter som genomgått minst 3 år teoretisk utbildning har övningar och deltar i arbetet i verksamheten under övervakning och handledning av legitimerade veterinärer och specialister.

Alla patienter på kliniken får daglig tillsyn av stallpersonal och behandling av veterinär efter behov. De dagar som det finns studenter på kliniken utförs enklare behandlingar och ingrepp av studenterna. Inom 2-3 veckor efter avslutad behandling skickas en kortfattad slutrapport av klinikbesöket till remitterande veterinär och djurägare.

SLU Idisslarkliniken har ett nära samarbete inom Sveriges Lantbruksuniversitet med avdelningarna för reproduktion och patologi, UDS Klinisk Kemiska Laboratoriet och UDS Bilddiagnostiska Kliniken som alla är integrerade i vår dagliga verksamhet. Forskning på Institutionen för kliniska vetenskaper bedrivs bland annat med fokus på produktionsdjur och vi erbjuder därför också fortbildning för remitterande veterinärer inom ämnet idisslarmedicin i form av rådgivning, journal club och fallpresentationer.


Kontaktinformation