Om institutionen

Senast ändrad: 24 september 2018

Institutionen arbetar med utbildning, forskning och samverkan och har ca 80 medarbetare.

Landskapsplanering  (eng) Vegetationsbyggnad Stadslandskapets skötsel och förvaltning (eng) Design av urbana landskap (eng)

 

Institutionen har starka nätverk i regionens akademiska miljöer, framför allt samarbeten med Köpenhamns universitet, Lunds universitet och Malmö högskola. Det finns också etablerade samarbeten med aktörer inom samhällsplanerande och samhällsbyggande, som Region Skåne, Länsstyrelsen, kommuner samt företag och organisationer. Forskarna ingår i internationella nätverk och arbetar med frågeställningar knutna till planering, gestaltning och förvaltning av alla typer av landskap och skalor som är exponerade för globala utmaningar såsom urbanisering, klimatförändring samt ekonomiska och demografiska turbulenser.

Samtliga forskningsområden betraktas som samhällsangelägna och ingår i SLU:s strategi. Fyra temagrupper arbetar med utbildning och forskning inom dessa områden, utifrån sina respektive vinklar.

Undervisningen utgör mer än hälften av verksamheten och kurser ges i fem program (läs mer under Utbildning).

På fakulteten finns tankesmedjan Movium samt, från 2017, den SLU-övergripande plattformen SLU Urban Future. På campus finns Landskapslaboratoriet, en urban skogspark om ca 30 hektar, som används för undersökande experiment i undervisning och forskning. 

Fakta:

Hitta till oss

Vi finns på Alnarps campus i södra Sverige, mellan Lund och Malmö. Vi sitter dels i Alnarpsgården på Sundsvägen 5 och dels i Slottet på Slottsvägen 5 (våning 2 och 3). 


Kontaktinformation

Ingrid Sarlöv-Herlin, Prefekt
Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning

Ingrid.Sarlov-Herlin@slu.se, 040-41 54 07

Sidansvarig: catherine.kihlstrom@slu.se