Om institutionen

Senast ändrad: 03 november 2022
Höst i Alnarp

Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning (LAPF) vid SLU Alnarp är en internationellt ledande akademisk miljö för utbildning, forskning, samverkan och miljöanalys i frågor som rör förändring och utveckling av landskapet.

Institutionen har ett särskilt fokus på mångfunktionella och dynamiska landskap, som kan bidra till att lösa samhällsutmaningar och skapa livskvalitet. Forskning och undervisning vid institutionen kännetecknas av multi- och tvärvetenskapligt arbete som sträcker sig över konst och design, samhällsvetenskap, humaniora, naturvetenskap, teknik och kombinationer av dessa. Detta bidrar till kunskap med ett helhetsperspektiv, i syfte att forma hållbara och tilltalande landskap. Arbetet är inriktat mot planering, utformning och förvaltning av alla typer av landskap och skalor, till exempel gröna tak, barns lekmiljöer och storskaliga infrastrukturprojekt. Kunskap om landskapets tidsdjup och kulturarv, liksom bevarande och främjande av odlade kulturväxter är viktiga delar. 

Institutionen ansvarar för ett stort antal kurser inom grund- och forskarutbildning.  
Läs mer under Utbildning

Vid institutionen finns fyra ämnesområden:

Här finns också det nationella programmet för odlad mångfald POM, och Sveriges nationella genbank, samt framtidsplattformen SLU Urban Futures. Institutionen är en del av samarbetsplattformen SLU Landskap.

En viktig del av verksamheten är den samverkan som sker med kommuner, myndigheter, företag och organisationer inom samhällsplanerande och samhällsbyggande – både lokalt, regionalt och nationellt.

Institutionen använder aktivt olika resurser vid campus Alnarp i undervisning och forskning:

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse 2020 (PDF publicerad 2022-01-11)

Fakta:

Hitta till oss

Vi finns på Alnarps campus i södra Sverige, mellan Lund och Malmö. Vi sitter i Alnarpsgården på Sundsvägen 4, i Slottet på Slottsvägen 5 (våning 2 och 3) samt på Pomonavägen 2 (POM). 

Postadresser

Alnarpsgården och Slottet:

SLU Alnarp
Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning
Box 190, 234 22 LOMMA​ 

Pomonavägen:

SLU Alnarp
Pom
Box 190
234 22 Lomma 


Kontaktinformation

Ingrid Sarlöv-Herlin, Prefekt
Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning

Ingrid.Sarlov-Herlin@slu.se, 040-41 54 07

Kristin Wegren, Ställföreträdande prefekt
Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning

Telefon: 040-41 54 82
E-post: kristin.wegren@slu.se