Samverkan vid LAPF

Senast ändrad: 31 mars 2017

Vi arbetar aktivt med flera olika typer av samverkan med omvärlden. Utöver den traditionella förmedlingen av forskningsresultat till samhället arbetar vi med forsknings- eller utvecklingsprojekt tillsammans med kommuner, statliga myndigheter och konsultföretag.

Vi samverkar med omvärlden för att stärka utbildningsprogrammens relevans. Därför deltar ofta experter från praktiken i våra utbildningsprogram på grund- och masternivå. Även utbildning på forskarnivå sker i stor utsträckning i ett nära samarbete med till exempel kommuner, statliga myndigheter och konsultföretag.

Vi arbetar också med kunskapsspridning till allmänheten genom populärvetenskaplig publicering och föredrag.


Kontaktinformation

 

Bengt Persson, universitetslektor och samverkanslektor
Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning                       bengt.persson@slu.se, 040-41 51 41

Bengt Persson är projektledare för LivsID

Sidansvarig: ragnhild@vitaminera.se