Designprojekt ‘Site Concept Theory’: Urban Landscapes for Healthy Living

Senast ändrad: 27 maj 2020
Omslagsbild på Book of Ideas

I detta designprojekt som hölls våren 2020 för MSc studenter i Alnarp, föreställde kurslärarna sig att SLU hade fått en beställning av Malmö stad att producera en idébok för stadslandskap för ett hälsosamt liv. Studenterna uppmanades att utforma en uppsättning strategier och motsvarande rumsliga projekt för att publiceras i boken.

Läs mer på engelsk sida


Kontaktinformation

Lisa Diedrich, Professor

Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning, SLU

lisa.diedrich@slu.se 040-41 54 24