Projekt 3 - Stora landskap

Senast ändrad: 24 mars 2017

I kursen ”Projekt 3 – Stora landskap” som går under tredje året på landskapsarkitektutbildningen vid SLU Alnarp, arbetade under vt 2017 tio studentgrupper med att föreslå övergripande idéer för Svedala kommun med avseende på fysisk planering och framtida utveckling.

Studenterna tog utgångspunkt i kommunens översiktsplan och de fysiska förutsättningar som finns lokalt och regionalt men försöker också implementera sina egna bilder av ett hållbart framtida samhälle. Resultatet blev tio utvecklingsförslag som fungerade som diskussionsunderlag för den fysisk planeringen i den studerade kommunen. Kursen avslutades med en presentation av förslagen för politiker, tjänstemän, massmedia och andra intresserade i Svedalas kommunhus. 

Några av förslagen:

Hubbanisation (PDF)

Lek inte med maten. Ut i spenaten! (PDF)

Svedala är mer än en åker (PDF)

 

Länk till artikel i tidningen Sydsvenskan eller se urklipp.


Kontaktinformation

Karl Lövrie, universitetslektor
Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning, SLU
karl.lovrie@slu.se, 040-41 54 39