Anmälan till Uddevallakonferensen 2024

Senast ändrad: 20 juni 2024

Välkommen till Regional växtodlings- och växtskyddskonferens på Bohusgården i Uddevalla. Syftet med konferensen är att förmedla aktuell kunskap om växtodling som kan användas till utbildning och rådgivning i Västsverige. Programmet har utarbetats i samråd med bland annat Jordbruksverket, Länsstyrelsen, Hushållningssällskapet och Försök i Väst.

Uddevallakonferensen arrangeras av SLU, Lanna forskningsstation vid institutionen för mark och miljö.

Program och dokumentation från Uddevallakonferensen 2023 och 2024

Program 2024
Torsdag 11 januari - Växtodling

09.30
SAMLING, KAFFE
 
10.00
Välkommen till Uddevalla. Vädret som var 2023.
Lena Engström/Sofia Delin, SLU
 
Moderator: Lena Engström
 
10.15
Vädersäkrad gödsling, risk/chans för effekt av gödsling
Ingemar Gruvaeus, Yara AB

10.45
Validering av N-upptag i Atfarm och N-testermätning i Atfarm
Knud Nissen, Yara AB

11.05
Bensträckare

11.15
Kadmiumhalter i marken i olika skalor
Mats Söderström, SLU

11.35
Mobil gröngödsling till höstvete -  ett lönsamt alternativ? (via Zoom-länk)
Per Ståhl, Hushållningssällskapet

12.00
LUNCH
 
Moderator: Sofia Delin
 
13.00
Efterverkan av mellangrödor
Henrik Nätterlund, HS Örebro

13.20
Vatten-extremväder-klimatanpassning av odlingssystem.
Jennie Barron, SLU

13.40
Sverigeförsöken - kväve till råg/havre och kalium till hvete/korn
Ingemar Gruvaeus, Yara AB

14.00
Bensträckare

14.10
Effekt av delad N-giva på skörd och kvalitet i havre
Sofia Delin/Lena Engström, SLU

14.30
DON-situationen 2023 jämfört med tidigare år
Thomas Börjesson, Agroväst

14.50
KAFFEPAUS
 
 
Moderator: Karin Andersson
 
15.20
Utnyttjandet av havregenomet för precisionsförädling av hälsomässiga och agronomiska egenskaper i havre
Prof. Olof Olsson, Lunds universitet
 
15.50
Havre, ett viktigt livsmedel för att boosta din hälsa! - ScanOats
Lieselotte Cloetens, Lunds universitet

16.10
Bensträckare
 
16.20
Havre som foderråvara
Kerstin Sigfridson, Lantmännen.

16.40
Effekt av såtid och gödsling på kvaliten i olika havresorter -ScanOats
Anders Jonsson/Johanna Wetterlind, SLU

17.00
Avslutning
 
19.30
MIDDAG

 

Program fredag 12 januari - Växtskydd

 
Moderator: Anna-Karin Krijger/Eva Mellqvist/Kristine Ivarsson/Mattias Andersson 
 
08.30
Så har förekomsten av skadegörare förändrats - Resultat från 36 års data i obehandlade prognosrutor
Anna-Karin Krijger, Jordbruksverket

08.50
Kvalité i grynhavre 
Anders Lindgren, Lantmännen

09.20
KAFFEPAUS
 
09.50
Rosa kärnor i maltkorn – orsaker och koppling till gushing: En uppdatering (via Zoom-länk)
Hanna Friberg, SLU

10:05
Blåvingad rapsvivel – förekomst i Västra Sverige
Eva Mellqvist, Jordbruksverket

10.15
Skördepåverkan av stjälkminerande vivlar i höstraps
Ola Lundin, SLU

10.40
Bensträckare
 
10.50     
Övervintring och bestånd i höstraps
Albin Gunnarsson, Svensk Raps

11.20
IPM – Strategi och effekt i höstvete, Resultat från 3 år
Eva Mellqvist, Jordbruksverket

11.40
Herbicidresistens – en uppdatering
Mattias Andersson, Jordbruksverket

11.55
LUNCH
 
13.00
Majs – aktuella skadegörare
Linda af Geijersstam, Lantmännen

13.25
Greppamodul - renkavle
Mattias Andersson, Jordbruksverket

13.40
Bensträckare

13.50
Precisionsprutning
Jonas Schön, Jordbruksverket

14.20
Oper-8 – Europeiskt nätverk för att minska herbicidanvändningen
Thomas Börjesson, Agroväst

14.40
AVSLUTNING och KAFFE 


Kontaktinformation

Lena.Engstrom@slu.se, 0511-67141