Anmälan till Uddevallakonferensen 2022

Senast ändrad: 17 januari 2022
Potatis som växer i linjer på en åker. Foto.

Konsulenter, rådgivare, lärare, säljpersonal, försöksledare med fler hälsas välkomna till årets Uddevallakonferens 20-21 januari 2022! Vi vill förmedla aktuell kunskap om växtodling som kan användas till utbildning och rådgivning i Västsverige. Programmet har utarbetats i samråd med bland annat Jordbruksverket, Länsstyrelsen, Hushållningssällskapet och Försök i Väst. Efter ändrade restriktioner ges konferensen digitalt även denna gång.

Tid: Torsdagen den 20 januari – fredagen den 21 januari 2022

Plats: Digitalt via Zoom

Deltagaravgift: Deltagaravgift för tvådagars konferens: 500 kr exkl. moms. Avgiften faktureras.

Anmälan

Anmälan är nu stängd.

En Zoom–länk skickas ut någon dag innan konferensen till den e-post adress ni angivit i anmälan.

Välkomna!

Uddevallakonferensen arrangeras av SLU, Lanna forskningsstation vid institutionen för mark och miljö.

Fakta:

Program

Torsdag 20 januari - växtodling                         

10.00 Välkommen till Uddevalla 2022. Vädret som var 2021.       
Lena Engström/Sofia Delin, SLU Skara

Moderator: Lena Engström

10.15 Vad hände med kvävet under regnen i maj?               
Ingemar Gruvaeus, YARA

10.35 Green Valleys - gröna bioraffinaderier   
Elisabet Nadeau, SLU och HS Sjuhärad

10.55 Bedömning av klöverandel i blandvallar med olika metoder.           
Thomas Börjesson, AgroVäst

10.15 KORT PAUS  

11.20 Ökat kväveutnyttjande från nötflytgödsel - resultat från tre års gödslingsförsök. 
Karin Andersson, doktorand SLU Skara

11.40 N-gödsling i vårvete          
Ingemar Gruvaeus, YARA

12.00 LUNCH     

Moderator: Sofia Delin

13.00 Prediktion av proteinhalt i stråsäd med hjälp av drönare och satellitdata.            
Thomas Börjesson, Agroväst och Mats Söderström, SLU Skara.

13.20 Biostimulanter i ekoodling - vad säger försöken          
Per Ståhl, Hushållningssällskapet Vreta kloster

13.40 KORT PAUS  

13.50 Nya regler för Ekologiskt utsäde gäller efter 1 januari 2022.            
Katarina Holstmark, Jordbruksverket Skara

14.00 Biologisk mångfald - ny modul i Greppa näringen- samt erfarenheter från pilotrådgivning
Petter Halden, Jordbruksverket Uppsala och Jan Hill, Länsstyrelsen Skara.

14.30 EU:s gemensamma jordbrukspolitik  CAP 2023           
Lars Olsson, Regeringskansliet

15.00 KAFFE           

Moderator: Evelin Johansson

15.20 Dyr diesel     
Christer Johansson, Jordbruksverket Linköping

15.40 Kol i mark     
Thomas Kätterer, SLU Uppsala

16.00 Klimatkompensera med jordbruk           
Cecilia Hermansson, Hushållningssällskapet Sjuhärad

16:20 Regenerativt jordbruk, conservation agriculture etc, vad är det egentligen?        
Markus Hoffman, LRF

16.40 Erfarenheter från linmästaren 2021       
Albin Gunnarsson, Svensk raps

17.00 Avslutning        

Fredag 21 januari - växtskydd                 

Moderator: Eva Mellqvist/Lars Johansson/Leif Johansson

08.30 Vad händer med glyfosatet?                   
Leif Johansson, Jordbruksverket, Skara

08.45 Varför inte bara odla höstgrödor? Vad krävs för att stoppa spridningen av renkavle och andra gräsogräs?
Göran Bergkvist, SLU Uppsala

09.05 Sortblandningars förmåga att stå emot bladlusangrepp                   
Velemir Ninkovic, SLU Uppsala

09.25 Hur ökar vi användningen av beslutsstödsystem inom växtskydd?  
Björn Andersson, SLU Uppsala

9.45 KAFFE           

10.15 Resultat från inventeringar av svamp i höstraps          
Eva Mellqvist, Jordbruksverket, Skara

10.25 Phoma i höstraps - resultat från pågående projekt     
Zahra Omer, HS Konsult

10.45 Bekämpningsintensitet i oljeväxter        
Albin Gunnarsson, Svensk Raps

11.05 PAUS            

11.15 Övervakning och kontroll av knäppare i potatis          
Annette Folkedal Schjøll, Nibio, Norge.

11.35 Rotgallnematoden Meloidogyne fallax nu även i Västra Götaland   
Ingrid Areskoug, Jordbruksverket Jönköping

11.55 LUNCH         

13.00 Påverkan av jordbearbetning på sniglar och deras naturliga fiender – resultat från en studie i Skaraborg      
Ola Lundin, SLU

13.20 Förekomst av rotröta i åkerböna (bl.a. jordprover från fält i Västsverige) och sortegenskaper - resultat från 2021         
Marianne Wikström, Agroplantarum

13.40  ”KlaraAI” – känner igen ogräs och svampfläckar genom AI              
Martin Niklasson, Hushållningssällskapet Västra

14.00 KORT PAUS  

14.10 Med drönare och digitaliserad dosnyckel skapas styrfiler för platsspecifik ogräsbekämpning    
Per-Erik Larsson, Naturbruksskolan Uddetorp

14.30 Glyfosatfritt vallbrott. Resultat från 5 försök 2021      
Frans Johnson, Jordbruksverket

14.50 AVSLUTNING


Kontaktinformation

Lena.Engstrom@slu.se, 0511-67141