“Hur mår min jord” Utbildningspaket inom markstruktur och jordhälsa

Senast ändrad: 20 juni 2024
En hand håller i en mobiltelefon som visar appen "Hur mår din jord". Foto.

Vi vill höja medvetenheten om vikten av en god jordhälsa för att uppnå hög produktion och minimera miljöproblem inom jordbruket. Detta görs med utgångspunkt i markvårdsappen 'Hur mår min jord?'. Vi utvecklar utbildningspaket och skapar nya moduler för appen. Utbildningspaketens syftar till att nå ut till fler användare och bidra till bättre markvård och jordhälsa. Huvudmålgrupperna är lantbrukare och rådgivare som hanterar markfrågor.

Huvudmålet med projektet är öka medvetenheten om vikten av en god jordhälsa för att uppnå en hög produktion och undvika miljöproblem i jordbruket. De två viktigaste delmålen i projektet är att med markvårdsappen ”Hur mår min jord?” som grund utveckla utbildningspaket för olika målgrupper samt att utforma nya moduler som kan användas och läggas till i appen. Markvårdsappen bygger på forskning vid Inst. f mark och miljö vid SLU. Med utbildningspaketen kan vi nå ut till fler användare som kan bidra till det viktiga markvårdsarbetet för bättre jordhälsa.

De viktigaste målgrupperna är lantbrukarna och deras rådgivare, vilka är de som arbetar långsiktigt med markfrågorna i sin dagliga verksamhet. Lantbrukarnas riksförbund kompetensutvecklar sina medlemmar och är därför tillsammans med studieförbund och studiecirkelledare en viktig målgrupp. Lärare och elever på tex naturbruksgymnasierna är andra viktiga målgrupper som har nytta av mer kunskaper och verktyg för att jobba med jordhälsa.

I projektet tar vi fram nya moduler som kan inkluderas i markvårdsappen. Dessa lanseras årligen på de stora lantbruksmässorna för att hålla intresset för markfrågorna och appen uppe. Under projektets gång kommer vi involvera några användare som beta-testare för att utvärdera utbildningsmaterialet. De nya modulerna i appen och utbildningspaketen presenteras även på rådgivarkonferenser, lokala jordbrukardagar, i sociala medier, via naturbruksskolornas förening samt i lantbrukspressen.

Fakta:

Projektets namn: MarkApp - Öka medvetenheten om vikten av en god jordhälsa och utveckla utbildningspaket för att underlätta användningen av markvårdsappen ”Hur mår min jord?” inom undervisning och rådgivning
Budget: 1 795 210 kr
Finansiär: Formas
Planerad projektperiod: 2022-2025


Kontaktinformation

Örjan Berglund, forskare
Institutionen för mark och miljö, SLU
orjan.berglund@slu.se, 018-671186, 070-7142186