Tidigare medlemmar i forskargruppen

Senast ändrad: 09 mars 2022

Här är några av de tidigare gruppmedlemmarna i gruppen för markmekanik och jordbearbetning vid institutionen för mark och miljö på SLU.

  • Gabriel Thor, Masterstudent
  • Katharina Meurer, nu på Markens näringsomsättning, institutionen för mark och miljö 
  • Susanne Alexandersson, MSc student, nu på Länsstyrelsen i Uppsala
  • Åsa Myrbeck, forskare, nu på RISE (Research Institutes of Sweden)
  • Elisabeth Bölenius, nu på Jordbruksverket
  • Mona Mossadeghi-Björklund, Lic Student, nu på Tyréns AB
  • Carl Johan Wallenqvist, Försökstekniker, nu på institutionen för växtproduktionsekologi
  • Hanna Williams, MSc student
  • Emma Hellstedt, MSc student, nu på Hushållningssällskapet Västra