Tidigare medlemmar i forskargruppen

Senast ändrad: 12 april 2019

Här är några av de tidigare gruppmedlemmarna i gruppen för markmekanik och jordbearbetning vid institutionen för mark och miljö på SLU.

  • Åsa Myrbeck, forskare, nu på RISE (Research Institutes of Sweden)
  • Elisabeth Bölenius, nu på Jordbruksverket
  • Mona Mossadeghi-Björklund, Lic Student, nu på Tyréns AB
  • Carl Johan Wallenqvist, Försökstekniker, nu på institutionen för växtproduktionsekologi
  • Hanna Williams, MSc student
Sidansvarig: cajsa.lithell@slu.se