Verktyg - dataprogram om jordpackning och maskinkostnader

Senast ändrad: 12 oktober 2020

Olika kalkylark har utvecklats för beräkningar kring dels jordpackning, dels kostnader för jordbearbetning. Arken riktar sig till bl.a. rådgivare, jordbrukare och studenter.

Program för att beräkna maskinkostnader

I beräkningarna ingår bl.a. beräkning av bränsleförbrukning och effektbehov. Dessa baseras på mätningar av bränsleförbrukning i fältförsök, och kommer att uppdateras, framförallt vad gäller såbäddsberedning och sådd. Arken är dock gjorda för att vara så flexibla som möjligt, och de värden som föreslås av programmet kan alltid ersättas av egna värden. 

JB-maskinkalkyl-1redskap - kalkylark för att beräkna maskinkostnad för ett redskap och tillhörande traktor från effektbehov.

JB-maskinkalkyl-Gård - kalkylark för att beräkna kostnad för alla redskap och traktorer på en gård utifrån hur de används till olika grödor..

JB-maskinkalkyl-Gård-TB - kalkylark för att beräkna kostnad för alla redskap och traktorer på en gård utifrån hur de används till olika grödor och möjlighet att beräkna täckningsbidrag

JB-maskinkalkyl -handledning

 

 

 

 

Spara

Program för att beräkna tryck i marken och kostnader för jordpackning

Program för att beräkna tryck i marken och kostnader för jordpackning kan laddas ner här.

Tryck under hjul och band - ett kalkylark för att beräkna tryck i marken

Tryck-enkel - ett kalkylark för att räkna ut tryck i marken med utgångspunkt från en cirkulär understödsyta

Tonkm.xls - ett kalkylark för att beräkna körintensitet och avkastningseffekter av jordpackning

Handledning till Tonkm.xls (pdf)

Stank.xls - ett kalkylark för att beräkna avkastningseffekter av stallgödselspridning

Bakgrund till Stank-xls (pdf)

Sidansvarig: cajsa.lithell@slu.se