PREPSOIL

Senast ändrad: 29 september 2022
bar mark i solljus

PPREPSOIL (Eng. ”Prepare  the  European Mission towards healthy soils”) ska stärka kunskapen och medvetenheten om markhälsa så att alla typer av markanvändning (skogs- och jordbruk, urban och naturlig mark) kan brukas hållbart.

PREPSOIL ingår i EU-kommissionens mission ”A Soil Deal for Europe” som ska etablera 100 ’living labs’ och ’lighthouses’ över hela EU, det vill säga testbäddar och demonstrationsområden, med syftet att främja en hållbar markanvändning och därigenom en god markhälsa. I living labs och lighthouses ska olika intressenter såsom forskare, markägare, beslutsfattare och medborgare samverka för att utveckla markanvändning för olika behov såsom klimat, miljö, produktion och lönsamhet.

Ett tydligt mål för PREPSOIL är att skapa utrymmen för dialog mellan målgrupperna. Programmet tar fram kunskap och verktyg för att underlätta samarbetet för en hållbar markanvändning med markhälsa i fokus. SLU leder programmets arbete kopplat till:

  • Skogsmarkens möjligheter och begränsningar för hållbar markanvändning
  • Stärkt nationell dialog om markhälsa för skogs- och jordbruksmark, liksom urban och naturlig mark
  • Utveckling och kunskapsöverföring för skolor
  • Identifiering av möjligheter till living labs i en svensk kontext
  • Bidra till dialog om indikatorer för markhälsa tillsammans med europeiska partners

Fakta:

Programperiod: 2022-2025
Total budget: EUR 4.99 miljoner (7% till SLU)
Finansiär:
EU:s ramprogram Horisont Europa
Hemsida: https://prepsoil.eu/
Kontakt: Jennie Barron, professor vid institutionen för mark och miljö, jennie.barron@slu.se


Kontaktinformation