Hoppa till huvudinnehåll

Marken och vatten

Marken leder och lagrar stora mängder vatten. Ett hållbart nyttjande av våra vattenreserver är avgörande för samhällets långsiktiga vattenförsörjning. Våra projekt undersöker flera aspekter av markens vattenreglering och svarar på frågor kopplat till hur vattnet i marken kan tas tillvara med minsta möjliga miljö- och klimatpåverkan.

Loading…