Karta över typområden på jordbruksmark

Senast ändrad: 12 april 2019


Kontaktinformation

Helena Linefur, forskare

Institutionen för mark och miljö, SLU
helena.linefur@slu.se, 018-672459

Lisbet Norberg, forskare

Institutionen för mark och miljö, SLU
Lisbet.Norberg@slu.se, 018-671187

Sidansvarig: cajsa.lithell@slu.se