Sveriges lantbruksuniversitet

Personal på avdelningen för vattenvård


Antal sökresultat: 19
Stefan Andersson
Stefan Andersson
Forskare vid Institutionen för mark och miljö; Mark och miljö, Vattenvård

Telefon: 018-672416
E-post: stefan.andersson@slu.se

Arbetsbeskrivning: Miljöövervakning näringsämnen, GIS, hemsideansvarig

Postadress:
Box 7014

750 07 UPPSALA
Besöksadress: Lennart Hjelms väg 9 , UppsalaHelena Aronsson
Helena Aronsson
Universitetslektor vid Institutionen för mark och miljö; Mark och miljö, Vattenvård

Telefon: 018-672466
E-post: helena.aronsson@slu.se

Arbetsbeskrivning: Bedriver studier i fältförsök med utlakningsmätningar i olika delar av Sverige. Fokus på åtgärder mot växtnäringsförluster i olika typer av odlingssystem.

Postadress:
Box 7014

750 07 UPPSALA
Besöksadress: Lennart Hjelms väg 9 , UppsalaMagdalena Bieroza
Magdalena Bieroza
Forskare vid Institutionen för mark och miljö; Mark och miljö, Vattenvård

Telefon: 00 46 18 671198
E-post: magdalena.bieroza@slu.se

Postadress:
Box 7014

750 07 UPPSALA
Besöksadress: Lennart Hjelms väg 9 , UppsalaMaria Blomberg
Maria Blomberg
Forskningsingenjör vid Institutionen för mark och miljö; Mark och miljö, Vattenvård

Telefon: 018-671167
E-post: maria.blomberg@slu.se

Postadress:
Box 7014

750 07 UPPSALA
Besöksadress: Lennart Hjelms väg 9 , UppsalaKarin Blombäck
Karin Blombäck
Forskningsledare vid Institutionen för mark och miljö; Mark och miljö, Vattenvård

Telefon: 018-671263
E-post: karin.blomback@slu.se

Arbetsbeskrivning: Jag jobbar med forskning och fortlöpande miljöanalys (FOMA) rörande kvävets (N) och fosforns (P) dynamik i mark-växtsystemet, med speciellt fokus på näringsläckage. Inom forskningsgruppen använder och vidarutvecklar vi simuleringsmodellerna ICECREAMDB och SOILNDB för beräkning av förluster av P respektive N. Jag jobbar också med frågor rörande anläggning och skötsel av sportgräs, framför allt för golf. Jag undervisar grundläggande markvetenskap, och har de senaste åren framförallt undervisat markfysik inom markkurserna på Lanskapsarkitektprogrammet.

Postadress:
Box 7014

750 07 UPPSALA
Besöksadress: Lennart Hjelms väg 9 , UppsalaCarl Bolster
Carl Bolster
Extern resurs vid Institutionen för mark och miljö; Mark och miljö, Vattenvård

Telefon: +12709019855
E-post: carl.bolster@slu.se

Postadress:
Box 7014

750 07 UPPSALA
Besöksadress: Lennart Hjelms väg 9 , UppsalaDennis Collentine
Dennis Collentine
Forskare vid Institutionen för mark och miljö; Mark och miljö, Vattenvård
E-post: dennis.collentine@slu.se

Postadress:
Inst för mark och miljö, biogeofysik och vattenvård, Box 7014

75007 UPPSALA
Besöksadress: Lennart Hjelms väg 9 , UppsalaDavid Englund
David Englund
Forskningsingenjör vid Institutionen för mark och miljö; Mark och miljö, Vattenvård

Telefon: 018-672442, 0730574067
E-post: david.englund@slu.se

Postadress:
Institutionen för vatten och miljö, Box 7050

75007 UPPSALA
Besöksadress: Lennart Hjelms väg 9 , UppsalaKathrin Hesse
Kathrin Hesse
Forskningsassistent vid Institutionen för mark och miljö; Mark och miljö, Vattenvård
E-post: kathrin.hesse@slu.se

Postadress:
Box 7014

750 07 UPPSALA
Besöksadress: Lennart Hjelms väg 9 , UppsalaHolger Johnsson
Holger Johnsson
Forskningsledare vid Institutionen för mark och miljö; Mark och miljö, Vattenvård

Telefon: 018-672455, 070-5750347
E-post: holger.johnsson@slu.se

Postadress:
Box 7014

750 07 UPPSALA
Besöksadress: Lennart Hjelms väg 9 , UppsalaKatarina Kyllmar
Katarina Kyllmar
Forskningsledare vid Institutionen för mark och miljö; Mark och miljö, Vattenvård

Telefon: 018-672597
E-post: katarina.kyllmar@slu.se

Postadress:
Box 7014

750 07 UPPSALA
Besöksadress: Lennart Hjelms väg 9 , UppsalaAnders Lindsjö
Anders Lindsjö
Forskningsassistent vid Institutionen för mark och miljö; Mark och miljö, Vattenvård

Telefon: 018-673436
E-post: anders.lindsjo@slu.se

Postadress:
Box 7014

750 07 UPPSALA
Besöksadress: Lennart Hjelms väg 9 , UppsalaHelena Linefur
Helena Linefur
Forskare vid Institutionen för mark och miljö; Mark och miljö, Vattenvård

Telefon: 018-672459
E-post: helena.linefur@slu.se

Arbetsbeskrivning: I study the role of the subsoil for phosphorus (P) leaching from agricultural soils and how effective lime placed between the topsoil and the subsoil will be on reducing P losses from the soil.

Postadress:
Inst för mark och miljö, Box 7014

75007 UPPSALA
Besöksadress: Lennart Hjelms väg 9 , UppsalaKristina Mårtensson
Kristina Mårtensson
Forskningsingenjör vid Institutionen för mark och miljö; Mark och miljö, Vattenvård

Telefon: 018-673431
E-post: kristina.martensson@slu.se

Postadress:
Box 7014

750 07 UPPSALA
Besöksadress: Lennart Hjelms väg 9 , UppsalaLisbet Norberg
Lisbet Norberg
Forskare vid Institutionen för mark och miljö; Mark och miljö, Vattenvård

Telefon: 018-671187, 073-0317621
E-post: lisbet.norberg@slu.se

Arbetsbeskrivning: Växthusgasemissioner från odlade organogena jordar

Postadress:
Inst för mark och miljö, JbHy, Box 7014

75007 UPPSALA
Besöksadress: Lennart Hjelms väg 9 , UppsalaAthanasios Pantelopoulos
Athanasios Pantelopoulos
Postdoktor vid Institutionen för mark och miljö; Mark och miljö, Vattenvård

Telefon: 018-672093, 072-2152716
E-post: athanasios.pantelopoulos@slu.se

Postadress:
Box 7014

750 07 UPPSALA
Besöksadress: Lennart Hjelms väg 9 , UppsalaKristian Persson
Kristian Persson
Systemerare vid Institutionen för mark och miljö; Mark och miljö, Vattenvård

Telefon: 018-671159
E-post: kristian.persson@slu.se

Postadress:
Box 7014

750 07 UPPSALA
Besöksadress: Lennart Hjelms väg 9 , UppsalaJelena Rakovic
Jelena Rakovic
Doktorand vid Institutionen för mark och miljö; Mark och miljö, Vattenvård

Telefon: 018-672406, 072-2393045
E-post: jelena.rakovic@slu.se

Postadress:
Box 7014

750 07 UPPSALA
Besöksadress: Lennart Hjelms väg 9 , UppsalaBarbro Ulen
Barbro Ulen
Extern resurs vid Institutionen för mark och miljö; Mark och miljö, Vattenvård

Telefon: 073-3398819
E-post: barbro.ulen@slu.se

Arbetsbeskrivning: <p> Forskning, undervisning och miljöövervakning av förluster av växtnäringsämnen, främst fosfor, och bekämpningsmedel från jordbruksmark. </p> <p> Arbetet bedrivs i laboratorie- lysimeter- fält- gårds- och avrinningsområdesskala. Några aktuella projekt: <ul> <li>Åtgärder för att minska fosforläckage till Östersjön</li> <li>Förbättrat riskindex för fosfor </li> <li>Fånggröda för fosfor </li> <li>Läckage av bekämpningsmedel i Mälardalen </li> <li>Specialutformade våtmarker för minskad fosfortransport</li> <li>Miljöhänsyn vid hästhållning</li> </ul> </p>

Postadress:
Box 7014

750 07 UPPSALA
Besöksadress: Lennart Hjelms väg 9 , Uppsala