Växtnäringslära

Senast ändrad: 12 oktober 2020
En man med keps i ett stort hål i marken, foto.

Växtnäringsämnen är nödvändiga, oorganiska joner som växter tar upp för syntes och tillväxt. Växter kan inte urskilja om ämnena härstammar från markens förråd, organiska eller mineraliska gödselmedel. Att förstå processer som styr ämnenas växttillgänglighet samt mekanismer som ökar markens bördighet är centrala uppgifter i vår forskning.

Vårt mål är att öka kunskapen om hur man uthålligt kan uppnå höga skördar av bästa kvalitet utan att påverka miljön negativt.

Våra forskningsområden:

Personal på avdelningen för växtnäringslära

Två bilder bredvid varandra, en med en jordprofil och en med ett fält, foto.
De svenska bördighetsförsöken startade 1956 med målet att att belysa odlingsmarkens förändringar. Det skulle ge ett underlag för markbedömning och markvård. Foto: Magnus Simonsson och Gunnar Börjesson.

Kontaktinformation

Professor Holger Kirchmann

Institutionen för mark och miljö
holger.kirchmann@slu.se, 018-672292

Sidansvarig: cajsa.lithell@slu.se