Mikronäringsämnen

Senast ändrad: 25 augusti 2017

Mikronäringsämnen är essentiella för växterna och ämnena fyller många olika funktioner i växten. Brist på något eller några av dessa ämnen kan leda till skördesänkningar, men också till en försämrad kvalitet hos skördeprodukten när den används som foder, livsmedel eller utsäde.

Forskning bedrivs för att öka möjligheten att på ett bra sätt kunna identifiera och kvantifiera eventuella brister av olika mikronäringsämnen i svensk växtproduktion, framförallt i spannmålsodling. Mikronäringsämnen finns oftast i stora förråd i marken, men tillgängligheten kan vara mycket begränsad. Mer kunskap kring vilka mark- och odlingsfaktorer som påverkar tillgänglighet och upptag av dessa ämnen är därför också av stort värde.


Kontaktinformation

Professor Holger Kirchmann

Institutionen för mark och miljö
holger.kirchmann@slu.se, 018-672292

Sidansvarig: cajsa.lithell@slu.se