Fältforskning växtnäring

Senast ändrad: 03 oktober 2019
barley.png

Här presenteras resultat och sammanställningar för det mesta om fältförsök i växtnäring.Ett omfattande arkiv för växt- och jordprover gör det möjligt att kontrollera data och även att göra tidsserier med nya analysmetoder.

Resultaten baseras på data från både äldre och yngre försök. Här finns data för pågående försök från 1950-talets mitt och framåt. Här redovisas också kontinuerligt  resultat från det senaste årets försök.

Våra provtagnings- och analysprogram

Fakta:

Vi ser gärna att försöken används av andra forskare. Intresserade hänvisas till försöksansvarig.


Kontakt (Gunnar - R3-försöken, Sofia - övriga försök)

gunnar.borjesson@slu.se, 018-672753

sofia.delin@slu.se, 0511-67 235

Sidansvarig: gunnar.borjesson@slu.se