Växtnäringsförsök - avslutade

Senast ändrad: 08 september 2017

Här visas försöksserier med växtnäringsfrågor, där försöken avslutats de senaste åren.

 

Plan

Benämning

 R3-0056

Försök med olika odlingssystem

R3-0117

Långliggande försök med Phosforkalk

D3-0148

Kväveförsörjning av ekologiska höstoljeväxter

L3-0149

Treårigt försök med Phosforkalk till gräsvall

D3-0150

Kväveeffekt i kycklinggödsel

YA-0701

NPK-behov för höstrapsetablering

R3-1037

Markkemiska tillstånd

OS3-186

Mikronäring till höstraps

OS3-187

Mikronäring till vårraps

OS3-188

N-gödsling till höstraps

OS3-189

Fosforstege i vårraps

M3-2263

Adsorption och fixering av ammonium i lerjord

L3-2274

Gödslingsstrategi i höstvete

L3-2275

Kväve till maltkorn

M3-2277

Kvävegödsling i hybridråg, kvävebehov och delningsstrategi

M3-2279

Kvävegödsling i havre

M3-2280

Optimal kvävegödsling till ensilagemajs

L3-2281

Kväve och bevattning i maltkorn

L3-2282

Kvävekomplettering i vårraps

D3-2283

Kvävekomplettering till höstvete, sort Akteur

R3-3038

Exploatering av höga P-AL-tal

M3-3094

Försök med fosforstege i havre

M3-3095

Fosfor och kaliumtillförsel på kalkhaltiga jordar

R3-3096

P-dynamik och P-förluster i jord med varierande P-status

M3-3097

Optimal fosforgödsling till ensilagemajs

R3-3098

Fosfordynamik i bördighetsförsöken

L3-6068

Koppargödsling i växtföljd på kopparfattig mark

LS3-9009

Ettårigt systemförsök med höstvete

L3-9010

Fånggröda till höstvete

 

Kontaktinformation

gunnar.borjesson@slu.se, 018-672753

Sidansvarig: gunnar.borjesson@slu.se