R3-0020 Humusbalans i stråsäd

Senast ändrad: 12 april 2019
field-trial2.jpg

I försöken jämförs odlingssystem där all halm bortförs med system där all halm återförs vid 4 olika kvävenivåer. Fyra försök ingår i serien. Jordprover tas vart fjärde år. (Parallell försöksserie till R3-0021, Humusbalans i vallodling.)


Kontaktinformation

gunnar.borjesson@slu.se, 018-672753

Sidansvarig: gunnar.borjesson@slu.se