R3-0021 Humusbalans vid långvarig vallodling

Senast ändrad: 12 april 2019

I försöken jämförs odlingssystem med tämligen ensidig vallodling vid olika kvävegödslingsnivåer. Fyra försök ingår i serien. Parallell serie till R3-0020 Humusbalans i stråsäd.


Kontaktinformation

gunnar.borjesson@slu.se, 018-672753

Sidansvarig: gunnar.borjesson@slu.se