R3-1001 Kalk- och fosforförsök

Senast ändrad: 12 april 2019
field.jpg

Försöksserien, som omfattar de två äldsta fältförsöken i landet, belyser hur effekter av kalkning och fosforgödsling påverkar varandra. Det ena försöket anlades 1936 och det andra 1941. Båda ligger på Lanna i Västergötland.

Engångsgivor av kalk tillfördes vid starten. I mitten på 1970-talet kalkades halva försöken om. Det finns därför moment utan kalk och med kalk från start och inget därefter. Vidare moment med ny kalkning på 70-talet. Kalkgivan både vid start och vid omkalkning uppgick till 6 ton CaO i bränd kalk. 

Karta till försöksplatserna.

Resultatblanketter


Kontaktinformation

gunnar.borjesson@slu.se, 018-672753

Sidansvarig: cajsa.lithell@slu.se