R3-1002 Permanent kalkning

Senast ändrad: 12 oktober 2020

De så kallade permanenta kalkningsförsöken anlades redan år 1963. Ursprungligen var de åtta till antalet. T.o.m. år 2011 fanns två stycken, ett på Röbäcksdalen, Umeå, och ett i Västmanland, Västra Eknö, mellan Köping och Arboga.

Försöksplanen omfattar ett stort antal varianter. Huvudfaktorn är självklart kalkning. Till det kommer också skörderestbehandling. Kalkningen har tre nivåer, okalkat, kalkning till 70 % basmättnad respektive till 100 %. Detta kombineras med varianter där alla skörderester bortförs respektive där alla skörderester återförs. Alla varianter jämförs slutligen vid tre olika NPK-nivåer, låg, måttlig och hög. Försöken underhållskalkas vart 4:e år.

Karta till försöksplatserna

Resultatblanketter 


Kontaktinformation

gunnar.borjesson@slu.se, 018-672753

Sidansvarig: gunnar.borjesson@slu.se