R3-9001 De svenska bördighetsförsöken

Senast ändrad: 24 september 2019
hogasa120620-1c.jpg

De svenska bördighetsförsöken omfattar numera nio försök i serien R3-9001, samt två försök i serien R3-2037. Av de nio försöken i R3-9001 ligger fyra i Skåne, ett i Västergötland, två i Östergötland och två i Uppland.

Den skånska delen startades 1957, den uppländska 1963 och försöken i Västergötland och Östergötland 1966.  Matjorden i ett av de skånska försöken, Örja, flyttades sommaren 2010 till Borgeby.

Växtföljd I avser ett odlingssystem med kreatur. Stallgödsel tillförs och vallar ingår i cirkulationen.

Växtföljd II avser ett kreaturslöst odlingssystem. Till skillnad mot växtföljd I tillförs ingen stallgödsel och vallar ingår inte. Allt annat är lika.

Kartor

Karta till försöksplatserna i C-, E- och R-län
Karta till försöksplatserna i M-län

Resultatblanketter

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009


Kontaktinformation

gunnar.borjesson@slu.se, 018-672753

Sidansvarig: cajsa.lithell@slu.se