Forskningsprojekt

Senast ändrad: 30 mars 2023

Vi deltar i flera stora forskningsprojekt för att bidra till kunskapsutvecklingen kopplat till en hållbar användning av mark och vatten. Här kan du läsa om ett urval av våra större satsningar. Notera att sidan är under utveckling och därmed inte komplett.

EJP SOIL

Europeiskt program för forskning och samverkan för ett klimatsmart och hållbart jordbruk i Europa

Kontakt: ejpsoil-sweden@slu.se

EJP SOIL logotyp

PREPSOIL

Europeiskt forskarsamarbete med fokus på co-creation och samverkan för att stödja EU:s mission 'A Soil Deal for Europe'

Kontakt: Jennie Barron

Prepsoil logotyp

NORDBALT ECOSAFE

Nordiskt-Baltiskt forskningssamarbete för att utveckla metoder för vattenförvaltning i avrinningsområden

Kontakt: Katarina Kyllmar


Kontaktinformation