Sveriges lantbruksuniversitet

Personal på institutionen för mark och miljö


Antal sökresultat: 141
Gbotemi Adediran
Gbotemi Adediran
Postdoktor vid Institutionen för mark och miljö; Mark och miljö, Markkemi
E-post: gbotemi.adediran@slu.se


Marie-Cecile Affholder
Marie-Cecile Affholder
Postdoktor vid Institutionen för mark och miljö; Mark och miljö, Växtnäringslära
E-post: marie-cecile.affholder@slu.se


Josefine Agrell
Josefine Agrell
Administratör vid Institutionen för mark och miljö; Institutionen för mark och miljö, kansli

Telefon: 018-671594
E-post: josefine.agrell@slu.se

Postadress:
Inst för mark och miljö, kansli, Box 7014

75007 UPPSALA
Besöksadress: Lennart Hjelms väg 9 , UppsalaRasha Al Shikh
Rasha Al Shikh
Laboratorietekniker vid Institutionen för mark och miljö; Institutionen för mark och miljö, kemilaboratorium
E-post: rasha.al.shikh@slu.se

Postadress:
Inst för mark och miljö, Mark/vattenlab, Box 7014

75007 UPPSALA
Besöksadress: Lennart Hjelms väg 9 , UppsalaGunnel Alvenäs
Gunnel Alvenäs
Forskare FLK vid Institutionen för mark och miljö; Mark och miljö, Biogeofysik

Telefon: 018-671165
E-post: gunnel.alvenas@slu.se

Arbetsbeskrivning: - Programstudierektor för Biologi och miljövetenskap och Naturresursprogrammet - biologi och mark - Undervisar i hydrologi, markfysik samt strålnings- och energibalans främst inom utbildningarna biologi och miljövetenskap, agronomprogrammet mark/växt, landskapsarkitektprogrammet och miljö- och vattenteknik.

Postadress:
Inst för mark och miljö, biogeofysik och vattenvård, Box 7014

75007 UPPSALA
Besöksadress: Lennart Hjelms väg 9 , UppsalaStefan Andersson
Stefan Andersson
Forskare vid Institutionen för mark och miljö; Mark och miljö, Vattenvård

Telefon: 018-672416
E-post: stefan.andersson@slu.se

Arbetsbeskrivning: Miljöövervakning näringsämnen, GIS, hemsideansvarig

Postadress:
Box 7014

750 07 UPPSALA
Besöksadress: Lennart Hjelms väg 9 , UppsalaHelena Aronsson
Helena Aronsson
Universitetslektor vid Institutionen för mark och miljö; Mark och miljö, Vattenvård

Telefon: 018-672466
E-post: helena.aronsson@slu.se

Arbetsbeskrivning: Bedriver studier i fältförsök med utlakningsmätningar i olika delar av Sverige. Fokus på åtgärder mot växtnäringsförluster i olika typer av odlingssystem.

Postadress:
Box 7014

750 07 UPPSALA
Besöksadress: Lennart Hjelms väg 9 , UppsalaDaniel Avilés
Daniel Avilés
Extern resurs vid Institutionen för mark och miljö; Mark och miljö, Vattenhushållning i jordbrukslandskapet
E-post: daniel.aviles@slu.se


Cecilia Bandh
Cecilia Bandh
Biträdande laboratoriechef vid Institutionen för mark och miljö; Institutionen för mark och miljö, kemilaboratorium
E-post: cecilia.bandh@slu.se

Postadress:
Inst för mark och miljö, Mark/vattenlab, Box 7014

75007 UPPSALA
Besöksadress: Lennart Hjelms väg 9 , UppsalaFlorian Barbi
Florian Barbi
Postdoktor vid Institutionen för mark och miljö; Mark och miljö, Markbiologi
E-post: florian.barbi@slu.se


Jennie Barron
Jennie Barron
Professor vid Institutionen för mark och miljö; Mark och miljö, Vattenhushållning i jordbrukslandskapet

Telefon: 0708-580986
E-post: jennie.barron@slu.se


Dan Berggren Kleja
Dan Berggren Kleja
Professor vid Institutionen för mark och miljö; Mark och miljö, Markkemi

Telefon: 018-672469, 0709-730 178
E-post: dan.berggren@slu.se

Postadress:
Inst för mark och miljö, biogeokemi, Box 7014

75007 UPPSALA
Besöksadress: Lennart Hjelms väg 9 , UppsalaÖrjan Berglund
Örjan Berglund
Forskare vid Institutionen för mark och miljö; Mark och miljö, Vattenhushållning i jordbrukslandskapet

Telefon: 018-671186, 070-7142186
E-post: orjan.berglund@slu.se

Arbetsbeskrivning: Peat/organic soils, GIS, Greenhouse gas emissions, soil structure.

Postadress:
Inst för mark och miljö, JbHy, Box 7014

75007 UPPSALA
Besöksadress: Lennart Hjelms väg 9 , UppsalaKerstin Berglund
Kerstin Berglund
Forskare FLK vid Institutionen för mark och miljö; Mark och miljö, Vattenhushållning i jordbrukslandskapet

Telefon: 018-671185
E-post: kerstin.berglund@slu.se

Arbetsbeskrivning: Strukturkalkning, markstruktur, växthusgaser, organogena jordar, Personalansvarig

Postadress:
Inst för mark och miljö, JbHy, Box 7014

75007 UPPSALA
Besöksadress: Lennart Hjelms väg 9 , UppsalaLars Bergström
Lars Bergström
Professor vid Institutionen för mark och miljö; Mark och miljö, Vattenvård

Telefon: 018-672463, 070-5207141
E-post: lars.bergstrom@slu.se

Postadress:
Box 7014

750 07 UPPSALA
Besöksadress: Lennart Hjelms väg 9 , UppsalaGunilla Bergvall
Gunilla Bergvall
Laboratorieingenjör vid Institutionen för mark och miljö; Institutionen för mark och miljö, kemilaboratorium

Telefon: 018-672234, 0722-246624
E-post: gunilla.bergvall@slu.se

Postadress:
Inst för mark och miljö, Mark/vattenlab, Box 7014

75007 UPPSALA
Besöksadress: Lennart Hjelms väg 9 , UppsalaMagdalena Bieroza
Magdalena Bieroza
Forskare vid Institutionen för mark och miljö; Mark och miljö, Vattenvård

Telefon: 00 46 18 671198
E-post: magdalena.bieroza@slu.se

Postadress:
Box 7014

750 07 UPPSALA
Besöksadress: Lennart Hjelms väg 9 , UppsalaMaria Blomberg
Maria Blomberg
Forskningsingenjör vid Institutionen för mark och miljö; Mark och miljö, Vattenvård

Telefon: 018-671167
E-post: maria.blomberg@slu.se

Postadress:
Box 7014

750 07 UPPSALA
Besöksadress: Lennart Hjelms väg 9 , UppsalaKarin Blombäck
Karin Blombäck
Forskningsledare vid Institutionen för mark och miljö; Mark och miljö, Vattenvård

Telefon: 018-671263
E-post: karin.blomback@slu.se

Arbetsbeskrivning: Jag jobbar med forskning och fortlöpande miljöanalys (FOMA) rörande kvävets (N) och fosforns (P) dynamik i mark-växtsystemet, med speciellt fokus på näringsläckage. Inom forskningsgruppen använder och vidarutvecklar vi simuleringsmodellerna ICECREAMDB och SOILNDB för beräkning av förluster av P respektive N. Jag jobbar också med frågor rörande anläggning och skötsel av sportgräs, framför allt för golf. Jag undervisar grundläggande markvetenskap, och har de senaste åren framförallt undervisat markfysik inom markkurserna på Lanskapsarkitektprogrammet.

Postadress:
Box 7014

750 07 UPPSALA
Besöksadress: Lennart Hjelms väg 9 , UppsalaJens Blomquist
Jens Blomquist
Doktorand vid Institutionen för mark och miljö; Mark och miljö, Vattenhushållning i jordbrukslandskapet

Telefon: +46 730860440
E-post: jens.blomquist@slu.se

Postadress:
Inst för mark och miljö, JbHy, Box 7014

75007 UPPSALA
Besöksadress: Lennart Hjelms väg 9 , UppsalaCarl Bolster
Carl Bolster
Extern resurs vid Institutionen för mark och miljö; Mark och miljö, Vattenvård
E-post: carl.bolster@slu.se

Postadress:
Box 7014

750 07 UPPSALA
Besöksadress: Lennart Hjelms väg 9 , UppsalaSabina Braun
Sabina Braun
Doktorand vid Institutionen för mark och miljö; Mark och miljö, Markkemi
E-post: sabina.braun@slu.se


Ing-Marie Bringholm
Ing-Marie Bringholm
Ekonomiadministratör vid Institutionen för mark och miljö; Institutionen för mark och miljö, kansli

Telefon: 018-672460
E-post: ing-marie.bringholm@slu.se

Postadress:
Inst för mark och miljö, kansli, Box 7014

75007 UPPSALA
Besöksadress: Lennart Hjelms väg 9 , UppsalaÅsa Brorsson
Åsa Brorsson
Administrativ chef vid Institutionen för mark och miljö; Institutionen för mark och miljö, kansli

Telefon: 018-671254, +46 730-855 076
E-post: asa.brorsson@slu.se

Postadress:
Inst för mark och miljö, kansli, Box 7014

75007 UPPSALA
Besöksadress: Lennart Hjelms väg 9 , UppsalaTobias Bölscher
Tobias Bölscher
Postdoktor vid Institutionen för mark och miljö; Mark och miljö, Biogeofysik

Telefon: 018-672224
E-post: tobias.bolscher@slu.se

Postadress:
Institutionen för molekylära vetenskaper
Box 7015
75007 Uppsala
Besöksadress: Almas allé 5 , UppsalaGunnar Börjesson
Gunnar Börjesson
Forskare FLK vid Institutionen för mark och miljö; Mark och miljö, Växtnäringslära

Telefon: 018-672753
E-post: gunnar.borjesson@slu.se

Arbetsbeskrivning: Long-term field experiments with plant nutrition. Assessment and monitoring of soil microbiology. Sewage sludge on agricultural soils. Methane oxidation.

Postadress:
Inst för mark och miljö, växtnäring, Box 7014

75007 UPPSALA
Besöksadress: Lennart Hjelms väg 9 , UppsalaMario Chilundo
Mario Chilundo
Extern resurs vid Institutionen för mark och miljö; Mark och miljö, Vattenhushållning i jordbrukslandskapet
E-post: mario.chilundo@slu.se


Yariv Cohen
Yariv Cohen
Forskare vid Institutionen för mark och miljö; Mark och miljö, Växtnäringslära

Telefon: 018-671237
E-post: yariv.cohen@slu.se

Postadress:
Inst för mark och miljö, växtnäring, Box 7014

75007 UPPSALA
Besöksadress: Lennart Hjelms väg 9 , UppsalaTino Colombi
Tino Colombi
Postdoktor vid Institutionen för mark och miljö; Mark och miljö, Markmekanik och jordbearbetning
E-post: tino.colombi@slu.se


Geert Cornelis
Geert Cornelis
Forskare vid Institutionen för mark och miljö; Mark och miljö, Markkemi
E-post: geert.cornelis@slu.se


Elsa Coucheney
Elsa Coucheney
Forskare vid Institutionen för mark och miljö; Mark och miljö, Biogeofysik

Telefon: 0046 072-216 43 49
E-post: elsa.coucheney@slu.se

Postadress:
Inst för mark och miljö, biogeofysik och vattenvård, Box 7014

75007 UPPSALA
Besöksadress: Lennart Hjelms väg 9 , UppsalaSigrun Dahlin
Sigrun Dahlin
Forskare FLK vid Institutionen för mark och miljö; Mark och miljö, Markkemi

Telefon: 018-672483, 070-6712299
E-post: sigrun.dahlin@slu.se

Postadress:
Inst för mark och miljö, biogeokemi, Box 7014

75007 UPPSALA
Besöksadress: Lennart Hjelms väg 9 , UppsalaHugo De Campos Pereira
Hugo De Campos Pereira
Doktorand vid Institutionen för mark och miljö; Mark och miljö, Markkemi
E-post: hugo.pereira@slu.se


Sofia Delin
Sofia Delin
Forskningsledare vid Institutionen för mark och miljö; Mark och miljö, Enheten för precisionsodling och pedometri

Telefon: 0511-67235
E-post: sofia.delin@slu.se

Arbetsbeskrivning: Forskning: Gödslingseffekt av organiska gördselmedel, Kväveutlakning vid olika gödsling Undervisning: Precisionsodling

Postadress:
Inst f mark och miljö, precisionsodling, Box 234

53223 SKARA
Besöksadress: Gråbrödragatan 19 , SkaraDavid Englund
David Englund
Forskningsingenjör vid Institutionen för mark och miljö; Mark och miljö, Vattenvård

Telefon: 018-672442
E-post: david.englund@slu.se

Postadress:
Institutionen för vatten och miljö, Box 7050

75007 UPPSALA
Besöksadress: Lennart Hjelms väg 9 , UppsalaLena Engström
Lena Engström
Forskningsassistent vid Institutionen för mark och miljö; Mark och miljö, Enheten för precisionsodling och pedometri

Telefon: 0511-67141
E-post: lena.engstrom@slu.se

Arbetsbeskrivning: Kvävedynamik i mark och gröda vid odling av höstvete efter höstraps, ärter och havre - effekt på avkastning, optimal kvävegiva och kväveutlakning. Nitrogen dynamics in crop sequences with winter oilseed rape and winter wheat - temporal course of N mineralisation and N uptake, quantification of optimum N rate and N losses by leaching.

Postadress:
Inst f mark och miljö, precisionsodling, Box 234

53223 SKARA
Besöksadress: Gråbrödragatan 19 , SkaraJan Eriksson
Jan Eriksson
Forskare FLK vid Institutionen för mark och miljö; Mark och miljö, Markkemi

Telefon: 018-671271
E-post: jan.o.eriksson@slu.se

Postadress:
Inst för mark och miljö, biogeokemi, Box 7014

75007 UPPSALA
Besöksadress: Lennart Hjelms väg 9 , UppsalaAmbjörn Eriksson
Ambjörn Eriksson
Laboratorietekniker vid Institutionen för mark och miljö; Institutionen för mark och miljö, kemilaboratorium

Telefon: 018-673107
E-post: ambjorn.eriksson@slu.se

Postadress:
Inst för mark och miljö, Mark/vattenlab, Box 7014

75007 UPPSALA
Besöksadress: Lennart Hjelms väg 9 , UppsalaArarso Etana
Ararso Etana
Forskare FLK vid Institutionen för mark och miljö; Mark och miljö, Markmekanik och jordbearbetning

Telefon: 018-671259
E-post: ararso.etana@slu.se

Arbetsbeskrivning: Effects of tillage on aggregate stability and particle transport, carbon and phosphorus accumulation & stratification; management of buffer strips; hydrophobicity in agricultural soils; persistence of subsoil compaction; effects of dye-icing salts on aggregate stability of arable soils.

Postadress:
Inst för mark och miljö, JbHy, Box 7014

75007 UPPSALA
Besöksadress: Lennart Hjelms väg 9 , UppsalaJan Fiedler
Jan Fiedler
Forskningsingenjör vid Institutionen för mark och miljö; Institutionen för mark och miljö, kemilaboratorium
E-post: jan.fiedler@slu.se

Postadress:
Inst för mark och miljö, biogeokemi, Box 7014

75007 UPPSALA
Besöksadress: Lennart Hjelms väg 9 , UppsalaJohan Fredriksson
Johan Fredriksson
Försöksförman vid Institutionen för mark och miljö; Mark och miljö, Lanna försöksstation
E-post: johan.fredriksson@slu.se


Jumpei Fukumasu
Jumpei Fukumasu
Doktorand vid Institutionen för mark och miljö; Mark och miljö, Biogeofysik
E-post: jumpei.fukumasu@slu.se


Pia Geranmayeh
Pia Geranmayeh
Forskare vid Institutionen för mark och miljö; Mark och miljö, Vattenvård

Telefon: 018-671411
E-post: pia.geranmayeh@slu.se

Arbetsbeskrivning: The aim for my project is to investigate how good design and placement of constructed wetlands can reduce the load of both particulate and reactive phosphorus from agricultural fields to streams, lakes and sea. A pair of constructed wetlands for phosphorus retention will be established on clay soils in central Sweden. The wetlands water quality and sediment will be studied as well as the catchment area.

Postadress:
Box 7014

750 07 UPPSALA
Besöksadress: Lennart Hjelms väg 9 , UppsalaGizachew Tarekegn Getahun
Gizachew Tarekegn Getahun
Doktorand vid Institutionen för mark och miljö; Mark och miljö, Växtnäringslära
E-post: gizachew.tarekegn.getahun@slu.se


Benjamin Gossweiler
Benjamin Gossweiler
Extern resurs vid Institutionen för mark och miljö; Mark och miljö, Vattenhushållning i jordbrukslandskapet
E-post: benjamin.gossweiler@slu.se


Lisa Groiss
Lisa Groiss
Ekonom vid Institutionen för mark och miljö
E-post: lisa.groiss@slu.se

Postadress:
Inst för mark och miljö, Box 7014

75007 UPPSALA
Besöksadress: Lennart Hjelms väg 9 , UppsalaYouen Grusson
Youen Grusson
Postdoktor vid Institutionen för mark och miljö; Mark och miljö, Vattenhushållning i jordbrukslandskapet
E-post: youen.grusson@slu.se


Sixten Gunnarsson
Sixten Gunnarsson
Extern resurs vid Institutionen för mark och miljö; Mark och miljö, Markmekanik och jordbearbetning

Telefon: 070-5451553
E-post: sixten.gunnarsson@slu.se


Mattias Gustafsson
Mattias Gustafsson
Försökstekniker vid Institutionen för mark och miljö; Mark och miljö, Lanna försöksstation
E-post: mattias.gustafsson@slu.se


Jon-Petter Gustafsson
Jon-Petter Gustafsson
Professor vid Institutionen för mark och miljö; Mark och miljö, Markkemi

Telefon: 018-671284
E-post: jon-petter.gustafsson@slu.se

Postadress:
Inst för mark och miljö, biogeokemi, Box 7014

75007 UPPSALA
Besöksadress: Lennart Hjelms väg 9 , UppsalaEric Gustafsson
Eric Gustafsson
Forskningsassistent vid Institutionen för mark och miljö; Mark och miljö, Vattenhushållning i jordbrukslandskapet
E-post: eric.gustafsson@slu.se


Annemieke Gärdenäs
Annemieke Gärdenäs
Forskare FLK vid Institutionen för mark och miljö; Mark och miljö, Skoglig biogeokemi

Telefon: 018-672294
E-post: annemieke.gardenas@slu.se

Postadress:
Box 7014

75007 Uppsala
Besöksadress: Lennart Hjelms väg 9 , UppsalaLeif Hallbäcken
Leif Hallbäcken
Föreståndare vid Institutionen för mark och miljö; Mark och miljö, Miljödatastöd Foma

Telefon: 018-673829, 072-5229884
E-post: leif.hallbacken@slu.se

Arbetsbeskrivning: Föreståndare Miljödatastöd, kvalitetsarbete och samverkan inom datahantering fortlöpande miljöanalys

Postadress:
Inst för mark och miljö, FoMa, Box 7014

75007 UPPSALA
Besöksadress: Lennart Hjelms väg 9 , UppsalaKarin Hamnér
Karin Hamnér
Forskare vid Institutionen för mark och miljö; Mark och miljö, Växtnäringslära

Telefon: 018-671236
E-post: karin.hamner@slu.se

Arbetsbeskrivning: PhD-project: Micronutrients in Swedish cereals - Impact on yield and soil-crop interactions. Study micronutrient deficiencies in cereals, impact on yield and grain quality and how micronutrient content is influenced by soil factors and cultivation measurements.

Postadress:
Inst för mark och miljö, växtnäring, Box 7014

75007 UPPSALA
Besöksadress: Lennart Hjelms väg 9 , UppsalaLinnea Hansson
Linnea Hansson
Doktorand vid Institutionen för mark och miljö; Mark och miljö, Skoglig biogeokemi

Telefon: 018-671993
E-post: linnea.hansson@slu.se


Annika Hansson
Annika Hansson
Laboratorietekniker vid Institutionen för mark och miljö; Institutionen för mark och miljö, kemilaboratorium

Telefon: -1160
E-post: annika.hansson@slu.se

Postadress:
Inst för mark och miljö, växtnäring, Box 7014

75007 UPPSALA
Besöksadress: Lennart Hjelms väg 9 , UppsalaFahri Hasby
Fahri Hasby
Doktorand vid Institutionen för mark och miljö; Mark och miljö, Markbiologi
E-post: fahri.hasby@slu.se


Fahri Hasby
Fahri Hasby
Extern resurs vid Institutionen för mark och miljö; Mark och miljö, Markbiologi
E-post: dubblett.1.fahri.hasby@slu.se


Joakim Hermansson
Joakim Hermansson
Forskningsassistent vid Institutionen för mark och miljö; Mark och miljö, Vattenhushållning i jordbrukslandskapet
Forskningsassistent vid Institutionen för mark och miljö; Mark och miljö, Vattenhushållning i jordbrukslandskapet
E-post: dubblett.1.joakim.hermansson@slu.se


Anke Herrmann
Anke Herrmann
Forskare FLK vid Institutionen för mark och miljö; Mark och miljö, Markbiologi

Telefon: 018-671561, 076-8588982
E-post: anke.herrmann@slu.se

Postadress:
Institutionen för molekylära vetenskaper
Box 7015
75007 Uppsala
Besöksadress: Almas allé 5 , UppsalaAnna Hess
Anna Hess
Doktorand vid Institutionen för mark och miljö; Mark och miljö, Biogeofysik
E-post: anna.hess@slu.se


Kathrin Hesse
Kathrin Hesse
Forskningsassistent vid Institutionen för mark och miljö; Mark och miljö, Vattenvård
E-post: kathrin.hesse@slu.se

Postadress:
Box 7014

750 07 UPPSALA
Besöksadress: Lennart Hjelms väg 9 , UppsalaStephen Hillier
Stephen Hillier
Gästprofessor vid Institutionen för mark och miljö; Mark och miljö, Markkemi
E-post: stephen.hillier@slu.se

Postadress:
Inst för mark och miljö, biogeokemi, Box 7014

75007 UPPSALA
Besöksadress: Lennart Hjelms väg 9 , UppsalaPär Hillström
Pär Hillström
Extern resurs vid Institutionen för mark och miljö; Mark och miljö, Växtnäringslära


Reza Hosseinpour Ashenaabad
Reza Hosseinpour Ashenaabad
Doktorand vid Institutionen för mark och miljö; Mark och miljö, Markmekanik och jordbearbetning
E-post: reza.hosseinpour@slu.se


Farid Jan
Farid Jan
Kemist vid Institutionen för mark och miljö; Institutionen för mark och miljö, kemilaboratorium

Telefon: 018-671221
E-post: farid.jan@slu.se

Postadress:
Inst för mark och miljö, Mark/vattenlab, Box 7014

75007 UPPSALA
Besöksadress: Lennart Hjelms väg 9 , UppsalaAnn-Christine Jansson
Ann-Christine Jansson
Laboratorieassistent vid Institutionen för mark och miljö; Institutionen för mark och miljö, kemilaboratorium

Telefon: 018-673466
E-post: ann-christine.jansson@slu.se

Postadress:
Inst för mark och miljö, Mark/vattenlab, Box 7014

75007 UPPSALA
Besöksadress: Lennart Hjelms väg 9 , UppsalaNicholas Jarvis
Nicholas Jarvis
Professor vid Institutionen för mark och miljö; Mark och miljö, Biogeofysik

Telefon: 018-672465
E-post: nicholas.jarvis@slu.se

Arbetsbeskrivning: Soil hydrology and solute transport in the unsaturated zone, especially the impacts of preferential flow and transport processes. Pesticide fate and behaviour in soils. Development and application of numerical models and risk assessment tools for pesticide leaching.

Postadress:
Inst för mark och miljö, biogeofysik och vattenvård, Box 7014

75007 UPPSALA
Besöksadress: Lennart Hjelms väg 9 , UppsalaWenjun Ji
Wenjun Ji
Postdoktor vid Institutionen för mark och miljö; Mark och miljö, Enheten för precisionsodling och pedometri

Telefon: 0511-67139, +46 76 834 58 95
E-post: wenjun.ji@slu.se

Postadress:
Inst f mark och miljö, precisionsodling, Box 234

53223 SKARA
Besöksadress: Gråbrödragatan 19 , SkaraAbraham Joel
Abraham Joel
Forskare FLK vid Institutionen för mark och miljö; Mark och miljö, Vattenhushållning i jordbrukslandskapet

Telefon: 018-672923
E-post: abraham.joel@slu.se

Postadress:
Inst för mark och miljö, JbHy, Box 7014

75007 UPPSALA
Besöksadress: Lennart Hjelms väg 9 , UppsalaGerd Johansson
Gerd Johansson
Universitetsadjunkt vid Institutionen för mark och miljö; Mark och miljö, Växtnäringslära

Telefon: 018-671228
E-post: gerd.johansson@slu.se

Arbetsbeskrivning: Studierektor för grundutbildningen vid institutionen för mark och miljö. Programstudierektor för agronomprogrammet - mark/växt. Undervisar i växtnäringslära.

Postadress:
Inst för mark och miljö, växtnäring, Box 7014

75007 UPPSALA
Besöksadress: Lennart Hjelms väg 9 , UppsalaHolger Johnsson
Holger Johnsson
Forskningsledare vid Institutionen för mark och miljö; Mark och miljö, Vattenvård

Telefon: 018-672455, 070-5750347
E-post: holger.johnsson@slu.se

Postadress:
Box 7014

750 07 UPPSALA
Besöksadress: Lennart Hjelms väg 9 , UppsalaSabine Jordan
Sabine Jordan
Forskare vid Institutionen för mark och miljö; Mark och miljö, Skoglig biogeokemi

Telefon: 018-671946
E-post: sabine.jordan@slu.se

Arbetsbeskrivning: Consequences of wetland restoration for hydrochemistry, C, N and P balances, greenhouse gas emissions and hydrology. Influence of degree of peat decomposition on phosphorus binding forms in minerotrophic peat soils. Laser Scanning Microscopy for objective determination of degree of peat decomposition. Atmospheric nutrient inputs and deposition fluxes of K, N and P into peatlands regarding to P and CO2-release. Impact of chemical and physical changes in peatlands after drainage and rewetting. Preparation of lacquer profiles.


Karolina Jörgensen
Karolina Jörgensen
Forskningsassistent vid Institutionen för mark och miljö; Mark och miljö, Markbiologi
E-post: karolina.jorgensen@slu.se


Håkan Karlsson
Håkan Karlsson
Systemadministratör vid Institutionen för mark och miljö; Institutionen för mark och miljö, kansli

Telefon: 018-671555, 076-1481555
E-post: hakan.karlsson@slu.se

Postadress:
Inst för mark och miljö, kansli, Box 7014

75007 UPPSALA
Besöksadress: Lennart Hjelms väg 9 , UppsalaErik Karltun
Erik Karltun
Forskare FLK vid Institutionen för mark och miljö; Mark och miljö, Skoglig biogeokemi

Telefon: 018-671277, 070-6901277
E-post: erik.karltun@slu.se


Thomas Keller
Thomas Keller
Professor vid Institutionen för mark och miljö; Mark och miljö, Markmekanik och jordbearbetning

Telefon: 018-671692, 076-8363117
E-post: thomas.keller@slu.se

Arbetsbeskrivning: Stress propagation and stress at the tyre/track-soil interface; Characterization of stress-strain relationships and soil mechanical strength; Soil breakup during tillage and draught requirement of tillage implements; Impacts of soil compaction and soil management on soil functions and crop growth; Development and application of models and assessment tools for soil compaction.

Postadress:
Inst för mark och miljö, JbHy, Box 7014

75007 UPPSALA
Besöksadress: Lennart Hjelms väg 9 , UppsalaJohannes Kikuchi
Johannes Kikuchi
Laboratorietekniker vid Institutionen för mark och miljö; Mark och miljö, Markkemi
E-post: johannes.kikuchi@slu.se


Holger Kirchmann
Holger Kirchmann
Professor vid Institutionen för mark och miljö; Mark och miljö, Växtnäringslära

Telefon: 018-672292
E-post: holger.kirchmann@slu.se

Postadress:
Inst för mark och miljö, växtnäring, Box 7014

75007 UPPSALA
Besöksadress: Lennart Hjelms väg 9 , UppsalaJohannes Koestel
Johannes Koestel
Forskare, Universitetslektor, biträdande vid Institutionen för mark och miljö; Mark och miljö, Biogeofysik

Telefon: 018-672410
E-post: john.koestel@slu.se

Arbetsbeskrivning: Water flow and solute transport in the unsaturated zone; preferential flow and transport and respective scaling relationships; pedotransfer functions; machine learning; data mining; hydrogeophysical imaging.

Postadress:
Inst för mark och miljö, biogeofysik och vattenvård, Box 7014

75007 UPPSALA
Besöksadress: Lennart Hjelms väg 9 , UppsalaEveline Krab
Eveline Krab
Universitetslektor, biträdande vid Institutionen för mark och miljö; Mark och miljö, Markbiologi
E-post: eveline.krab@slu.se


Julia Kyaschenko
Julia Kyaschenko
Doktorand vid Institutionen för mark och miljö; Mark och miljö, Markbiologi
E-post: julia.kyaschenko@slu.se

Postadress:
Skoglig mykologi och växtpatologi , Box 7026

750 07 UPPSALA
Besöksadress: Almas Allé 5 , UppsalaKatarina Kyllmar
Katarina Kyllmar
Forskningsledare vid Institutionen för mark och miljö; Mark och miljö, Vattenvård

Telefon: 018-672597
E-post: katarina.kyllmar@slu.se

Postadress:
Box 7014

750 07 UPPSALA
Besöksadress: Lennart Hjelms väg 9 , UppsalaMats Larsbo
Mats Larsbo
Forskare vid Institutionen för mark och miljö; Mark och miljö, Biogeofysik

Telefon: 018-671238
E-post: mats.larsbo@slu.se

Arbetsbeskrivning: Modelling solute transport in the unsaturated zone. Teaching Soil Physics on the Environmental and aquatic engineering program.

Postadress:
Inst för mark och miljö, biogeofysik och vattenvård, Box 7014

75007 UPPSALA
Besöksadress: Lennart Hjelms väg 9 , UppsalaElisabet Lewan
Elisabet Lewan
Universitetslektor vid Institutionen för mark och miljö; Mark och miljö, Biogeofysik

Telefon: 018-672629
E-post: lisbet.lewan@slu.se

Arbetsbeskrivning: Water and energy fluxes in soil-plant-atmosphere systems; Climate impacts on water and solute transport in land ecosystems; Application and development of process oriented models.

Postadress:
Inst för mark och miljö, biogeofysik och vattenvård, Box 7014

75007 UPPSALA
Besöksadress: Lennart Hjelms väg 9 , UppsalaBjörn Lindahl
Björn Lindahl
Professor vid Institutionen för mark och miljö; Mark och miljö, Markbiologi

Telefon: 018-672720
E-post: bjorn.lindahl@slu.se

Postadress:
Inst för mark och miljö, Box 7014

75007 UPPSALA
Besöksadress: Lennart Hjelms väg 9 , UppsalaAnders Lindsjö
Anders Lindsjö
Forskningsassistent vid Institutionen för mark och miljö; Mark och miljö, Vattenvård

Telefon: 018-673436
E-post: anders.lindsjo@slu.se

Postadress:
Box 7014

750 07 UPPSALA
Besöksadress: Lennart Hjelms väg 9 , UppsalaHelena Linefur
Helena Linefur
Forskare vid Institutionen för mark och miljö; Mark och miljö, Vattenvård

Telefon: 018-672459
E-post: helena.linefur@slu.se

Arbetsbeskrivning: I study the role of the subsoil for phosphorus (P) leaching from agricultural soils and how effective lime placed between the topsoil and the subsoil will be on reducing P losses from the soil.

Postadress:
Inst för mark och miljö, Box 7014

75007 UPPSALA
Besöksadress: Lennart Hjelms väg 9 , UppsalaHarry Linner
Harry Linner
Extern resurs vid Institutionen för mark och miljö; Mark och miljö, Vattenhushållning i jordbrukslandskapet

Telefon: 018-672922
E-post: harry.linner@slu.se


Elin Ljunggren
Elin Ljunggren
Laboratorietekniker vid Institutionen för mark och miljö; Institutionen för mark och miljö, kemilaboratorium
E-post: elin.ljunggren@slu.se

Postadress:
Inst för Ekologi, Box 7044

750 07 UPPSALA
Besöksadress: Ulls väg 16 , UppsalaMattias Lundblad
Mattias Lundblad
Forskare vid Institutionen för mark och miljö; Mark och miljö, Skoglig biogeokemi

Telefon: 018-672226, 0709-281287
E-post: mattias.lundblad@slu.se

Postadress:
Box 7014

75007 Uppsala
Besöksadress: Lennart Hjelms väg 9 , UppsalaOla Löfgren
Ola Löfgren
Forskningsassistent vid Institutionen för mark och miljö; Mark och miljö, Skoglig biogeokemi

Telefon: 018-673433
E-post: ola.lofgren@slu.se

Postadress:
(Skoglig) biogeokemi och miljöanalys

75007 Uppsala
Besöksadress: Lennart Hjelms väg 9 , UppsalaÅsa Löv
Åsa Löv
Doktorand vid Institutionen för mark och miljö; Mark och miljö, Markkemi

Telefon: 072-5445116
E-post: asa.lov@slu.se

Postadress:
Inst för mark och miljö, biogeokemi, Box 7014

75007 UPPSALA
Besöksadress: Lennart Hjelms väg 9 , UppsalaEmilio Magaia
Emilio Magaia
Extern resurs vid Institutionen för mark och miljö; Mark och miljö, Vattenhushållning i jordbrukslandskapet
E-post: emilio.magaia@slu.se


Håkan Marstorp
Håkan Marstorp
Forskare FLK vid Institutionen för mark och miljö; Mark och miljö, Växtnäringslära

Telefon: 018-672556
E-post: hakan.marstorp@slu.se

Postadress:
Inst för mark och miljö, växtnäring, Box 7014

75007 UPPSALA
Besöksadress: Lennart Hjelms väg 9 , UppsalaPer-Arne Melkerud
Per-Arne Melkerud
Extern resurs vid Institutionen för mark och miljö; Mark och miljö, Markkemi
E-post: per-arne.melkerud@slu.se


Ingmar Messing
Ingmar Messing
Professor vid Institutionen för mark och miljö; Mark och miljö, Vattenhushållning i jordbrukslandskapet

Telefon: 018-671173
E-post: ingmar.messing@slu.se

Arbetsbeskrivning: Markvetenskap, med inriktning mot markfysikaliska processer och tillstånd av betydelse för uthållig markanvändning.

Postadress:
Inst för mark och miljö, JbHy, Box 7014

75007 UPPSALA
Besöksadress: Lennart Hjelms väg 9 , UppsalaAna Maria Mingot Soriano
Ana Maria Mingot Soriano
Laboratorieingenjör vid Institutionen för mark och miljö; Mark och miljö, Vattenhushållning i jordbrukslandskapet
E-post: ana.mingot@slu.se

Postadress:
Inst för mark och miljö, JbHy, Box 7014

75007 UPPSALA
Besöksadress: Lennart Hjelms väg 9 , UppsalaÅsa Myrbeck
Åsa Myrbeck
Forskare vid Institutionen för mark och miljö; Mark och miljö, Markmekanik och jordbearbetning

Telefon: 018-671213
E-post: asa.myrbeck@slu.se

Arbetsbeskrivning: Bearbetnings- och odlingssystems påverkan på kväveomsättningen i jordbruksmark och på utlakningen av kväve från åker.

Postadress:
Inst för mark och miljö, JbHy, Box 7014

75007 UPPSALA
Besöksadress: Lennart Hjelms väg 9 , UppsalaKristina Mårtensson
Kristina Mårtensson
Forskningsingenjör vid Institutionen för mark och miljö; Mark och miljö, Vattenvård

Telefon: 018-673431
E-post: kristina.martensson@slu.se

Postadress:
Box 7014

750 07 UPPSALA
Besöksadress: Lennart Hjelms väg 9 , UppsalaAnna Mårtensson
Anna Mårtensson
Professor vid Institutionen för mark och miljö; Mark och miljö, Markkemi

Telefon: 018-671222
E-post: anna.martensson@slu.se

Arbetsbeskrivning: Min verksamhet rör växters näringsupptag. Aktuella frågor är hur påverkas det vi skördar av hur vi sköter marken? Är ekologisk mat hälsosammare? Kompetensprofil: växtnäring, markbiologi, vin, vinodling, mark, växtodling, tungmetaller, spårelement, avfallsdeponier. Jag är också aktiv i Ultuna Konstklubb, en personalklubb för konstintresserade samt aktiv i Sveriges Universitetslärarförbund.

Postadress:
Inst för mark och miljö, biogeokemi, Box 7014

75007 UPPSALA
Besöksadress: Lennart Hjelms väg 9 , UppsalaTorbjörn Nilsson
Torbjörn Nilsson
Forskare FLK vid Institutionen för mark och miljö; Mark och miljö, Skoglig biogeokemi

Telefon: 018-673459
E-post: torbjorn.nilsson@slu.se

Arbetsbeskrivning: Verksamhetsområde: Forskning, miljöövervakning, undervisning, samt personalansvarig för forskargrupperna Biogeokemi och Kol och växthusgaser. Research interests: Basic and applied research concerning water, carbon and nutrient fluxes in forested mineral and peatland soils. Especially: - Effects on soil and water chemistry after application of wood ash and/or green liquor dregs to forested mineral and peatland soils - Impact of different tree species on soil acidification, carbon and nutrient pools in the soil - Carbon and nitrogen pools in forest soils; estimation from site properties and effects of different forest managements - Soil acidification and forest decline - Effects of forest liming on soil and water chemistry - Distribution of nutrients and trace elements in tree biomass compartments and in annual tree rings - Concentration of nutrients and trace elements in biofuels and biofuel ashes


Lina Nolin
Lina Nolin
Extern resurs vid Institutionen för mark och miljö; Mark och miljö, Enheten för precisionsodling och pedometri
E-post: lina.nolin@slu.se

Postadress:
Inst f mark och miljö, precisionsodling, Box 234

53223 SKARA
Besöksadress: Gråbrödragatan 19 , UppsalaLisbet Norberg
Lisbet Norberg
Doktorand, Försökstekniker, Försökstekniker tjl vid Institutionen för mark och miljö; Mark och miljö, Vattenhushållning i jordbrukslandskapet

Telefon: 018-671187, 073-0317621
E-post: lisbet.norberg@slu.se

Arbetsbeskrivning: Växthusgasemissioner från odlade organogena jordar

Postadress:
Inst för mark och miljö, JbHy, Box 7014

75007 UPPSALA
Besöksadress: Lennart Hjelms väg 9 , LannaGertrud Nordlander
Gertrud Nordlander
Utbildningshandläggare vid Institutionen för mark och miljö; Institutionen för mark och miljö, kansli

Telefon: 018-671986
E-post: gertrud.nordlander@slu.se

Arbetsbeskrivning: Programstudierektor för civlingenjörsprogrammet i energisystem, som ges av SLU i samarbete med Uppsala universitet.

Postadress:
Inst för mark och miljö, kansli, Box 7014

75007 UPPSALA
Besöksadress: Lennart Hjelms väg 9 , UppsalaKarin Norrfors
Karin Norrfors
Postdoktor vid Institutionen för mark och miljö; Mark och miljö, Markkemi
E-post: karin.norrfors@slu.se


Gunnar Odell
Gunnar Odell
Forskningsassistent vid Institutionen för mark och miljö; Mark och miljö, Skoglig biogeokemi

Telefon: 090-7868154, 070-5098154
E-post: gunnar.odell@slu.se

Arbetsbeskrivning: Riksinventeringen av skog - Markinventeringen (RIS-MI)

Postadress:
(Skoglig) biogeokemi och miljöanalys

75007 Uppsala
Besöksadress: Lennart Hjelms väg 9 , UmeåAthanasios Pantelopoulos
Athanasios Pantelopoulos
Postdoktor vid Institutionen för mark och miljö; Mark och miljö, Vattenvård
E-post: athanasios.pantelopoulos@slu.se

Postadress:
Box 7014

750 07 UPPSALA
Besöksadress: Lennart Hjelms väg 9 , UppsalaAthanasios Pantelopoulos
Athanasios Pantelopoulos
Extern resurs vid Institutionen för mark och miljö; Mark och miljö, Vattenvård
E-post: athanasios.pantelopoulos@slu.se

Postadress:
Box 7014

750 07 UPPSALA
Besöksadress: Lennart Hjelms väg 9 , UppsalaMasud Parvage
Masud Parvage
Forskare vid Institutionen för mark och miljö; Mark och miljö, Växtnäringslära

Telefon: 018-671223, 073-0889560
E-post: masud.parvage@slu.se

Postadress:
Inst för mark och miljö, Box 7014

75007 UPPSALA
Besöksadress: Lennart Hjelms väg 9 , UppsalaLeticia Pérez Izquierdo
Leticia Pérez Izquierdo
Postdoktor vid Institutionen för mark och miljö; Mark och miljö, Markbiologi
E-post: leticia.perez@slu.se


Ragnar Persson
Ragnar Persson
Systemadministratör vid Institutionen för mark och miljö; Institutionen för mark och miljö, kansli

Telefon: 018-671184, 070-2661184
E-post: ragnar.persson@slu.se

Arbetsbeskrivning: IT-samordnare

Postadress:
Inst för mark och miljö, kansli, Box 7014

75007 UPPSALA
Besöksadress: Lennart Hjelms väg 9 , UppsalaKristian Persson
Kristian Persson
Systemerare vid Institutionen för mark och miljö; Mark och miljö, Vattenvård

Telefon: 018-671159
E-post: kristian.persson@slu.se

Postadress:
Box 7014

750 07 UPPSALA
Besöksadress: Lennart Hjelms väg 9 , UppsalaKristin Piikki
Kristin Piikki
Forskare vid Institutionen för mark och miljö; Mark och miljö, Enheten för precisionsodling och pedometri

Telefon: 0511-67222
E-post: kristin.piikki@slu.se

Arbetsbeskrivning: Markkartering; pedometri; växtfysiologi; Soil-mapping; pedometrics; crop physiology

Postadress:
Inst f mark och miljö, precisionsodling, Box 234

53223 SKARA
Besöksadress: Gråbrödragatan 19 , SkaraJelena Rakovic
Jelena Rakovic
Forskningsassistent vid Institutionen för mark och miljö; Mark och miljö, Vattenvård
E-post: jelena.rakovic@slu.se

Postadress:
Box 7014

750 07 UPPSALA
Besöksadress: Lennart Hjelms väg 9 , UppsalaMatthew Riddle
Matthew Riddle
Doktorand vid Institutionen för mark och miljö; Mark och miljö, Vattenvård

Telefon: 0722-164677
E-post: matthew.riddle@slu.se

Arbetsbeskrivning: I am investigating the phosphorus leaching potential of highly organic soils. The main part of my PhD work will involve the use of 90cm outdoor lysimeters located at Ultuna, Uppsala and monitoring the leachate water from them for total-P, dissolved reactive P, particulate P, organic P, as well as pH.

Postadress:
Box 7014

750 07 UPPSALA
Besöksadress: Lennart Hjelms väg 9 , UppsalaLaima Rosén
Laima Rosén
Extern resurs vid Institutionen för mark och miljö; Mark och miljö, Växtnäringslära

Telefon: 018-671247
E-post: laima.rosen@slu.se


Klas Rosén
Klas Rosén
Extern resurs vid Institutionen för mark och miljö; Mark och miljö, Markkemi

Telefon: 018-671285, 070-6712853
E-post: klas.rosen@slu.se


Tobias Rutting
Tobias Rutting
Professor vid Institutionen för mark och miljö; Mark och miljö, Skoglig biogeokemi
E-post: tobias.rutting@slu.se


Katrin Rychel
Katrin Rychel
Doktorand vid Institutionen för mark och miljö; Mark och miljö, Växtnäringslära
E-post: katrin.rychel@slu.se

Postadress:
Inst för mark och miljö, gemensamt, Box 7014

75007 UPPSALA
Besöksadress: Lennart Hjelms väg 9 , UppsalaKristina Röing De Nowina
Kristina Röing De Nowina
Forskare vid Institutionen för mark och miljö; Mark och miljö, Växtnäringslära

Telefon: 018-671245
E-post: kristina.roing.de.nowina@slu.se

Postadress:
Inst för mark och miljö, växtnäring, Box 7014

75007 UPPSALA
Besöksadress: Lennart Hjelms väg 9 , UppsalaFrank Schmieder
Frank Schmieder
Doktorand, Forskningsassistent, Forskningsassistent tjl vid Institutionen för mark och miljö; Mark och miljö, Växtnäringslära
Doktorand, Forskningsassistent, Forskningsassistent tjl vid Institutionen för mark och miljö; Mark och miljö, Vattenvård

Telefon: 018-672355
E-post: frank.schmieder@slu.se

Postadress:
Inst för mark och miljö, biogeofysik och vattenvård, Box 7014

75007 UPPSALA
Besöksadress: Lennart Hjelms väg 9 , Uppsala


Postadress:
Inst för mark och miljö, biogeofysik och vattenvård, Box 7014

75007 UPPSALA
Besöksadress: Lennart Hjelms väg 9 , UppsalaMuhammad Shahbaz
Muhammad Shahbaz
Postdoktor vid Institutionen för mark och miljö; Mark och miljö, Växtnäringslära
E-post: muhammad.shahbaz@slu.se


Magnus Simonsson
Magnus Simonsson
Forskare vid Institutionen för mark och miljö; Mark och miljö, Markkemi

Telefon: 018-671272
E-post: magnus.simonsson@slu.se

Postadress:
Inst för mark och miljö, biogeokemi, Box 7014

75007 UPPSALA
Besöksadress: Lennart Hjelms väg 9 , UppsalaCarin Sjöstedt
Carin Sjöstedt
Forskare vid Institutionen för mark och miljö; Mark och miljö, Markkemi

Telefon: 018-673457, 070-402 55 14
E-post: carin.sjostedt@slu.se


Maria Stenberg
Maria Stenberg
Forskare vid Institutionen för mark och miljö; Mark och miljö, Enheten för precisionsodling och pedometri

Telefon: 070-2997274
E-post: maria.stenberg@slu.se

Arbetsbeskrivning: Forskning. Fältstudier av flöden av växtnäring i olika växtodlingssystem. Mätning av utlakning och lustgasemissioner. Effekter av odlingsåtgärder som jordbearbetning och grödval. Precisionsodling.

Postadress:
Inst f mark och miljö, precisionsodling, Box 234

53223 SKARA
Besöksadress: Gråbrödragatan 19 , SkaraBo Stenberg
Bo Stenberg
Forskningsledare vid Institutionen för mark och miljö; Mark och miljö, Enheten för precisionsodling och pedometri

Telefon: 0511-67276, 0730-777276
E-post: bo.stenberg@slu.se

Arbetsbeskrivning: PRECISIONSODLING, MARKKVALITET, PLATSSPECIFIK KVÄVESTYRNING; MARKSENSORER, NÄRA INFRARÖD SPEKTROSKOPI(NIRs), DIGITAL MARKKARTERING, PRECISION AGRICULTURE, SOIL QUALITY, SITE SPECIFIC NITROGEN REQIREMENT, PROXIMAL SOIL SENSING, NEAR INFRARED DIFFUSE REFLECTANCE SPECTROSCOPY, DIGITAL SOIL MAPPING, PEDOMETRICS

Postadress:
Inst f mark och miljö, precisionsodling, Box 234

53223 SKARA
Besöksadress: Gråbrödragatan 19 , SkaraJohan Stendahl
Johan Stendahl
Forskare FLK vid Institutionen för mark och miljö; Mark och miljö, Skoglig biogeokemi

Telefon: 018-673801
E-post: johan.stendahl@slu.se

Arbetsbeskrivning: Miljöövervakning av skogsmark, Markinventeringen, Skogsbrukets påverkan på marken, Simulering av markens kolförråd, Markens vittringsförmåga, Beslutsstöd för skoglig planering, Analys av geografiska data, Upp- och nerskalning av markdata, GIS.

Postadress:
(Skoglig) biogeokemi och miljöanalys

75007 Uppsala
Besöksadress: Lennart Hjelms väg 9 , UppsalaLovisa Stjernman Forsberg
Lovisa Stjernman Forsberg
Forskare vid Institutionen för mark och miljö; Mark och miljö, Vattenvård

Telefon: 018-671264
E-post: lovisa.stjernman.forsberg@slu.se

Arbetsbeskrivning: Monitoring of nutrient losses from agricultural catchments. Doctoral thesis about reclamation of copper mine tailings.

Postadress:
Box 7014

750 07 UPPSALA
Besöksadress: Lennart Hjelms väg 9 , UppsalaMonika Strömgren
Monika Strömgren
Forskare vid Institutionen för mark och miljö; Mark och miljö, Skoglig biogeokemi

Telefon: 018-672525
E-post: monika.stromgren@slu.se

Arbetsbeskrivning: Forskningsområde: Skogen och växthuseffekten, skogstillväxt, växthusgaser, skogens kol-, närings och vattenbalans, bioenergi, stubbar, torvtäkt

Postadress:
Box 7014

75007 Uppsala
Besöksadress: Lennart Hjelms väg 9 , UppsalaMargareta Sundgren
Margareta Sundgren
Laboratorietekniker vid Institutionen för mark och miljö; Institutionen för mark och miljö, kemilaboratorium

Telefon: 018-673487, 0703633575
E-post: margareta.sundgren@slu.se

Postadress:
Inst för mark och miljö, Mark/vattenlab, Box 7014

75007 UPPSALA
Besöksadress: Lennart Hjelms väg 9 , UppsalaElina Svedberg
Elina Svedberg
Forskningsassistent vid Institutionen för mark och miljö; Mark och miljö, Vattenhushållning i jordbrukslandskapet
E-post: elina.svedberg@slu.se


Mats Söderström
Mats Söderström
Universitetslektor vid Institutionen för mark och miljö; Mark och miljö, Enheten för precisionsodling och pedometri

Telefon: 0511-67244, 070-6670502
E-post: mats.soderstrom@slu.se

Arbetsbeskrivning: precisionsodling, markkartering, geografiska informationssystem, GIS, GPS, fjärranalys, sensorer, Yara N-Sensor, EM38 geostatistik, kadmium, AR, VR, gammastrålning, precision agriculture, soil mapping, geographical informations systems, remote sensing, proximal sensing, geostatistics, cadmium, pedometrics, gamma-ray

Postadress:
Inst f mark och miljö, precisionsodling, Box 234

53223 SKARA
Besöksadress: Gråbrödragatan 19 , SkaraJani Tuoriniemi
Jani Tuoriniemi
Postdoktor vid Institutionen för mark och miljö; Mark och miljö, Markkemi
E-post: jani.tuoriniemi@slu.se

Arbetsbeskrivning: Postdoktor


Olive Tuyishime
Olive Tuyishime
Extern resurs vid Institutionen för mark och miljö; Mark och miljö, Vattenhushållning i jordbrukslandskapet
E-post: olive.tuyishime@slu.se


Barbro Ulen
Barbro Ulen
Extern resurs vid Institutionen för mark och miljö; Mark och miljö, Vattenvård

Telefon: 073-3398819
E-post: barbro.ulen@slu.se

Arbetsbeskrivning: <p> Forskning, undervisning och miljöövervakning av förluster av växtnäringsämnen, främst fosfor, och bekämpningsmedel från jordbruksmark. </p> <p> Arbetet bedrivs i laboratorie- lysimeter- fält- gårds- och avrinningsområdesskala. Några aktuella projekt: <ul> <li>Åtgärder för att minska fosforläckage till Östersjön</li> <li>Förbättrat riskindex för fosfor </li> <li>Fånggröda för fosfor </li> <li>Läckage av bekämpningsmedel i Mälardalen </li> <li>Specialutformade våtmarker för minskad fosfortransport</li> <li>Miljöhänsyn vid hästhållning</li> </ul> </p>

Postadress:
Box 7014

750 07 UPPSALA
Besöksadress: Lennart Hjelms väg 9 , UppsalaCarl Johan Wallenqvist
Carl Johan Wallenqvist
Försökstekniker vid Institutionen för mark och miljö; Mark och miljö, Markmekanik och jordbearbetning

Telefon: 018-671315, 0722472631
E-post: carl.johan.wallenqvist@slu.se


Anna Wennberg
Anna Wennberg
Ekonomiadministratör vid Institutionen för mark och miljö; Institutionen för mark och miljö, kansli

Telefon: 018-672595
E-post: anna.wennberg@slu.se

Postadress:
Inst för mark och miljö, kansli, Box 7014

75007 UPPSALA
Besöksadress: Lennart Hjelms väg 9 , UppsalaIngrid Wesström
Ingrid Wesström
Universitetslektor vid Institutionen för mark och miljö; Mark och miljö, Vattenhushållning i jordbrukslandskapet

Telefon: 018-671183
E-post: ingrid.wesstrom@slu.se

Postadress:
Inst för mark och miljö, JbHy, Box 7014

75007 UPPSALA
Besöksadress: Lennart Hjelms väg 9 , UppsalaJohanna Wetterlind
Johanna Wetterlind
Forskare vid Institutionen för mark och miljö; Mark och miljö, Enheten för precisionsodling och pedometri

Telefon: 0511-67112
E-post: johanna.wetterlind@slu.se

Postadress:
Inst f mark och miljö, precisionsodling, Box 234

53223 SKARA
Besöksadress: Gråbrödragatan 19 , SkaraAna Villa Solis
Ana Villa Solis
Postdoktor vid Institutionen för mark och miljö; Mark och miljö, Biogeofysik

Telefon: 072-2164349
E-post: ana.villa@slu.se