Kvällskurs i vinodling

Senast ändrad: 09 december 2022
En man i röd overall håller i en hammare vid en stor vintunna, foto.

Här lär du dig om de biologiska förhållandena för vinproduktion ur ett europeiskt perspektiv. Vi tittar på förutsättningarna för odling av vinstockar och diskuterar odlingsåtgärder som påverkar vinets kvantitet och kvalitet. En individuell uppsats om ett ämne du själv väljer ingår i kursen. Kursen ges på engelska.

Kursen innehåller också praktiska kvalitetsbedömningar. Den ges under hösten med fysiska möten ungefär varannan vecka på institutionen för mark och miljö på Ultuna i Uppsala.

På den här kvällskursen får du lära dig om vinodling och vinframställning ur ett generellt perspektiv. Genom exempel från olika vinproducerande områden diskuteras villkoren för vinodling. På kursen berättar vi om hur vin odlas indag, vinframställningsteknik och om förutsättningar för druvproduktion och dess miljöinteraktion.

Vi lära oss även om vilken påverkan olika odlingssystem och produktionsmetoder har på kvaliteten och mängden vin. De ekonomiska och sociala aspekterna av hållbarhet av vinodling diskteras. Kursen består av föreläsningar, litteraturstudier, ett individuellt arbete, bedömningar av vinkvalitet och ett studiebesök.

Kursen innehåller:

  • de geologiska, biologiska, klimatologiska och ekonomiska villkoren för vinodling
  • miljöpåverkan av vinodling
  • vinproduktion globalt med fokus på Europa
  • vinodlingshistoria
  • vinframställning
  • kvalitetsbedömning av vin

Fakta:

MV0221 Viticulture, 7.5 hp

Kurskod: SLU-10299
Kursperiod: 31 augusti - 1 november 2020
Språk: engelska
Plats: Institutionen för mark och miljö på Ultuna i Uppsala

Relaterade sidor:


Kontaktinformation

anna.martensson@slu.se, 018-671222