Katabolism hos växter

Senast ändrad: 22 september 2021

Vi är intresserade av mekanismer och funktioner kring katabola processer under utveckling, åldrande och stressrespons hos växter. Vi arbetar på molekylär, cellulär och organism-nivå. Våra experimentella modeller täcker mer än en miljard år av evolution och sträcker sig från encelliga gröna alger, Chlamydomonas, via jäst-celler till högre växter som Arabidopsis, tobaksplanta och vanlig rödgran.


Kontaktinformation

peter.bozhkov@slu.se, 018-673228