The Kessler and Seisenbaeva lab

Senast ändrad: 04 januari 2020

Vår grupp arbetar med utveckling av nya oorganiska och organiska-oorganiska hybridmaterial tillämpning inom miljö och biomedicin.


Kontaktinformation