The Kessler and Seisenbaeva lab

Senast ändrad: 22 augusti 2018
vadim-kessler.jpg

Vår grupp arbetar med utveckling av nya oorganiska och organiska-oorganiska hybridmaterial tillämpning inom miljö och biomedicin.


Kontaktinformation
Sidansvarig: cajsa.lithell@slu.se