The Kessler and Seisenbaeva lab

Senast ändrad: 30 januari 2019
vadim-kessler.jpg

Vår grupp arbetar med utveckling av nya oorganiska och organiska-oorganiska hybridmaterial tillämpning inom miljö och biomedicin.


Kontaktinformation
Sidansvarig: nils.mikkelsen@slu.se