The Kessler and Seisenbaeva lab

Senast ändrad: 30 september 2022

Vår grupp arbetar med utveckling av nya oorganiska och organiska-oorganiska hybridmaterial tillämpning inom miljö och biomedicin.


Kontaktinformation