The Rikard Landberg lab

Senast ändrad: 05 februari 2018
flower.jpg

Vi forskar om bioaktiva ämnen inom området livsmedelsvetenskap.

Seniora forskare
  • Docent Richard Lantberg, enhetschef
  • Docent Galia Zamaratskaia
  • Postdoktor Carl Brunius
Doktorander
  • Lin Shi
  • Huaxing Wu
  • Roksana Wierzbicka
  • Anne Kirstine Eriksen
  • Adila Nor
Laboratorieassistenter
  • Janicka Nilsson
Professor emeritus
  •  Per Åman
Sidansvarig: cajsa.lithell@slu.se