Biogasprocessens mikrobiologi

Senast ändrad: 25 december 2019

Biogas produceras genom nedbrytning av organiskt material genom komplexa mikrobiella processer. Vi forskar för biogasproduktion med högre avkastning och processtabilitet.

Detta sker i naturen men också i kontrollerade bioreaktorer. Metanbildning i naturen är ofta ett problem då metan är en stark växthusgas. Biogasteknologin erbjuder däremot en unik möjlighet att lösa flera miljörelaterade frågor som, avfallsbehandling, produktion av förnyelsebar energi och näringsåterförsel mellan stad och land. Fortfarande finns många frågor kvar att lösa för en effektiv användning av tekniken i praktiken och också för att minimera metanavgången i naturliga miljöer.

En optimerad biogasproduktion med högre avkastning

Vårt mål är att förstå sambandet mellan mikrobiologi och metanbildning. Vi vill hitta lösningar för en optimerad biogasproduktion med högre avkastning och förbättrad processtabilitet och strategier för en minskad metanbildning i naturliga miljöer. Vi kombinerar forskning i laboratorium med studier i industriella biogasprocesser och studerar också metanbildnings-processen i olika naturliga miljöer, som t.ex i våmmen hos kor, mark och sediment.

I vårt laboratorium utvärderar vi olika substrat och processbetingelser. Foto: Ingo Ecke.
För att producera biogas behövs ett komplext samhälle av aktiva mikroorganismer. Foto: Anna Schnürer.
Vi tar fram lösningar för en optimerad biogasproduktion med högre avkastning och förbättrad processtabilitet. Foto: Ingo Ecke.

Personal

Gruppledare

Professor Anna Schnürer

Forskare

Bettina Müller
Maria Westerholm

Post Docs

Tong Liu

Doktorander

Abhijeet Singh
He Sun
George Chen
Ebba Perman
Andrea Carranza Muñzo (Industridoktorand IVL)

Teknisk personal

Simon Isaksson (Forskningsingenjör)
Melania Angelotti (Forskningsassistent)

Färdiga doktorander som inte är kvar i gruppen

Li Sun (Nu på Institutionen för molekylära vetenskaper)
Jan Moestedt (Nu på Tekniska verken)
Kajsa Risberg (Nu på Olink)
Lotta Levén (Nu på Q linea)
Karin Nyberg (Nu på Livsmedelverket)
Karin Ahlberg Eliasson (Nu på Hushållningssälskapet)

Associerade forskare i pågående projekt

Sepher Shakeri Yekta (Tema M,  Linköpings Universitet)
Rebecca Danielsson, Post doc (Husdjurens utfodring och vård, SLU)
Jonas Ohlssson, PhD student (Inst för Molekylära vetenskaper)´
Anna Neubeck, Reseacher (Institutionen för geologiska vetenskaper, Stockholms Universitet)

 

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Forskning i samverkan med näringslivet

Forskningen sker i samarbete med nationella och internationella universitet, samt med näringslivet och branschorienterade organisationer

Kontakta oss om du är intresserad av att diskutera biogasfrågor eller vill vara partner i något av våra biogasprojekt. Vi är också engagerade i seminarier och kurser, och kan hjälpa till med processutvärderingar och analyser.

Här kan du läsa mer om våra pågående projekt. Vi berättar också om våra aktiviteter i biogasbloggen. Läs gärna mer om våra Samarbetspartners.

Fakta:

På SLU har vi stark kompetens inom området biogas. Unikt för oss är att vi svarar på frågor som rör hela biogasproduktionskedjan. Till hjälp har vi en egen biogasanläggning såväl som moderna forskningslaboratorier.


Kontaktinformation

anna.schnurer@slu.se, 018-673288

Sidansvarig: nils.mikkelsen@slu.se