Intern information för institutionens för molekylära vetenskapers medarbetare

Senast ändrad: 18 januari 2024

Här hittar du intern information om datorer och användarkonton, såväl som avtal med resebyråer och laborationssäkerhet.

Information om datorer

Ny på institutionen?

Se också SLU:s introduktion för nyanställda: https://internt.slu.se/min-anstallning/nyanstalld/. Här finns t.ex. korta web-baserade utbildningar om Säkerhet (https://internt.slu.se/stod-service/admin-stod/sakerhet/sakerhetsutbildningar/) och om att vara statstjänsteman, vilket man är som fast anställd vid ett universitet (https://internt.slu.se/min-anstallning/att-vara-medarbetare-in/webbutbildning---statsanstalld/)

Du måste be din handledare, annan chef eller administrativ personal att hjälpa dig med att skaffa ett användarkonto för våra datorer. Påpeka att du som arbetar vid institutionen måste vara medlem i AD-gruppen 'AD\kembio-alla'. Detta glöms ofta bort och då får du inte tillgång till all service och information! All information nedan förutsätter att du redan har ordnat AD-användarkonto med lösenord samt att du är medlem i AD-gruppen 'AD\kembio-alla'. Med ditt AD-användarkonto kommer du att kunna logga in på nästan alla datorer som finns på hela SLU!

CV och Institutionens webb/hemsidor.

CV-sidorna är länkade till ditt AD-konto och kan skapas och ändras via "Verktyg och System" på Internwebben.

Institutionens webb sköts via SLUs Episerver och hålls uppdaterad av "webb publisher" vid institutionen. Reglerna för SLU medger att (endast) två personer vid institutionen kan inneha den uppgiften. Vill du uppdatera information för någon del av instituionens webb kan du antingen kontakta den som är listad som sidansvarig alternativt kontakta institutionens hemside-ansvariga.

Nyheter på SLUs webb

Institutionens hemside-ansvariga/webb publisher kan också hjälpa till att lägga upp nyheter på SLUs webbsidor (internwebb, externwebb, studentwebb). Kontakt: se ovan.

Virtuell arbetsplats

institutionens virtuella arbetsplats finns bl.a. en sökbar kemikalielista, kalendrar för instrumentbokning och annan information för anställda vid Institutionen. Inloggning kräver AD-användarkonto och lösenord. Där hittar du även elektroniska listor där studentresultat från labbar, duggor, tentor m.m. ska läggas in.

Resebyråer med ramavtal med SLU

Från och med 1 oktober 2022 gäller att SLU har ett avtal med resebyrån Stureplans Resor. På Medarbetarwebben finns mer information om tjänsteresor och hur du bokar.

Laboratoriesäkerhet

Följ regler och instruktioner enligt informationen i länkarna nedan:

Viktiga uppgifter

Postadress

Institutionen för molekylära vetenskaper
SLU
Box 7015
750 07 Uppsala

Leveransadress

Ulls gränd 1
756 51  Uppsala

Besöksadress

BioCentrum
Almas allé 5, Uppsala

Fakturaadress

SLU Fakturamottagning
Box 7090
SE-750 07 Uppsala

Begär 30 dagar netto som betalningsvillkor, skriv kontaktperson för försändelsen, samt ange intern betalningsreferens (425xxx) /där xxx byts ut mot lämplig trebokstavskod/.

Organisationsnummer:
202100-2817

Momregistreringsnummer/VAT-nummer:
SE202100281701