Intern information för institutionens för molekylära vetenskapers medarbetare

Senast ändrad: 19 mars 2020

Här hittar du intern information om datorer och användarkonton, såväl som avtal med resebyråer och laborationssäkerhet.

Information om datorer

Ny på institutionen? Skaffa användarkonto på rätt sätt!

Du måste be din handledare, annan chef eller administrativ personal att hjälpa dig med att skaffa ett användarkonto för våra datorer. Påpeka att du som arbetar vid institutionen måste vara medlem i AD-gruppen 'AD\kembio-alla'. Detta glöms ofta bort och då får du inte tillgång till all service och information! All information nedan förutsätter att du redan har ordnat AD-användarkonto med lösenord samt att du är medlem i AD-gruppen 'AD\kembio-alla'. Med ditt AD-användarkonto kommer du att kunna logga in på nästan alla datorer som finns på hela SLU!

Virtuell arbetsplats

institutionens virtuella arbetsplats finns bl.a. en sökbar kemikalielista, kalendrar för instrumentbokning och annan information för anställda vid Institutionen. Inloggning kräver AD-användarkonto och lösenord. Där hittar du även elektroniska listor där studentresultat från labbar, duggor, tentor m.m. ska läggas in.

Resebyråer med ramavtal med SLU

Ny reseinformation, uppdaterad 1 december 2016
 
Vi har ett ramavtal med resebyrån Egencia. Här finns information om hur du bokar en resa på medarbetarwebben.

Laboratoriesäkerhet

Följ regler och instruktioner enligt informationen i länkarna nedan:

Viktiga uppgifter

Leveransdress:
Ultunaposten
Ulls väg 24 E
756 51 Uppsala

Fakturaadress:
SLU Fakturamottagning
Box 7090
750 07 Uppsala

Begär 30 dagar netto som betalningsvillkor, skriv kontaktperson för försändelsen, samt ange intern betalningsreferens (425xxx) /där xxx byts ut mot lämplig trebokstavskod/.

Organisationsnummer:
202100-2817

Momregistreringsnummer/VAT-nummer:
SE202100281701