Samverkan

Senast ändrad: 30 september 2022

Vi  samarbetar aktivt med industriella partners, något som resulterat i flera patent och högteknologiska företag. Vi har också en av SLUs samverkanslektorer på institutionen, med inriktningen matens kvalitet.

Samverkanslektor

På institutionen för molekylära vetenskaper är en av SLU:s samverkanslektorer placerad. Samverkanslektorer för en dialog med det omgivande samhället, samtidigt som de bedriver egen forskning inom sina ämnesområden. Kontakta gärna vår samverkanslektor Galia Zamaratskaia om du har frågor eller något du vill diskutera! Hon kan också guida dig vidare till andra forskare på institutionen som kan svara på dina frågor.

 

Galia Zamaratskaia

Samverkanslektor i matens kvalitet

Galia arbetar med både vegetabiliska och animaliska livsmedel. Hon forskar på sammansättning och egenskaper, innehåll av näringsämnen och bioaktiva föreningar, samt hur processer i förädling och hanteringen av livsmedlet påverkar dess teknologiska och hälsomässiga egenskaperna hos mat.

E-post: galia.zamaratskaia@slu.se
Telefon: 018-67 20 05

 

Spara

Spara

Plattformar för samverkan

Institutionen är en del av flera plattformar som samarbetar med andra universitet, forskningsinstitut, industri samt svenska och internationella myndigheter för att kommunicera forskning till olika aktörer i samhället. Nedan följer några exempel.

  • Food Science Sweden (FSS) - en nationell plattform som syftar till att stärka och öka synligheten hos livsmedelsrelaterad forskning i Sverige. Plattformen driver också forskarskolan Lift.
  • Food for Life - En Europeisk teknologiplattform som koordinerar forskningsbehov och ansvarar för en strategisk forskningsagenda med stor betydelse för både nationell och europeisk livsmedelsforskning.
  • Food Nexus Nordic - Arbetar för mer innovation, bättre kunskaper och starkare nätverk. De hoppas att ta itu med flera av de utmaningar som mat och livsmedelsindustrin står inför.
  • Tempus - Ett projekt som utvecklar och genomför mastersprogram i livsmedelssäkerhet, produktion och marknadsföring av traditionella livsmedelsprodukter i Ryssland och Kazakstan (TradPro). SLU är representerad i styrgruppen av Galia Zamaratskaia. Andra personer från institutionen som är inblandade är Kristine Koch,  Carl Brunius och Monika Johansson.
  • CBC - The Centre for Biological Control - CBC bidrar till en hållbar användning av biologiska resurser genom att fokusera på bekämpning av skadliga organismer med andra levande organismer. Centret är virtuellt med forskare utspridda över olika SLU-institutioner i Uppsala.
  • BRC- Biogas research center - Syftet med BRC är att skapa en stark, nationell kompetensbas som mynnar ut i industriellt och samhälleligt motiverad forskning om och utveckling av biogaslösningar.

Samarbeten, högteknologiska företag och patent

Vårt arbete utförs ofta i samarbete med industriella partners och har resulterat i flera patent och högteknologiska företag. Nedan följer några exampels.

Högteknologiska företag

  • CaptiGel - en patenterad teknisk plattform för inkapsling och kontrollerad frisättning av biomolekyler och mikroorganismer.

Exempel på företag, organisationer och myndigheter vi samarbetar med: