Sveriges lantbruksuniversitet

Bondens hörna

Bondens hörna är den del av vår hemsida som riktar sig specifikt till bönder och rådgivare. Här finns bl.a. våra populärvetenskapliga skrifter, tips på hur man uppskattar klöverhalten i vallen, samt information om vallprognoser. Här kan ni även läsa mer om våra forskare och anmäla er till vår e-postlista grovfodercentrum.

 

Loading…