Utveckling av verktyg för beslutstöd vid odling av majs i Sverige

Senast ändrad: 10 januari 2022
Logotyp för EU och landsbygdsprogrammet. Illustration.

Målet med detta projekt är att skapa en grupp som ska utveckla en ansökan till EIP agri. Innovationen som ansökan gäller är ett beslutsstöd för att göra det lättare att odla och skörda majs på ett mer kostnadseffektivt och hållbart sätt.

Projektdeltagarna kommer från SLU, Lantmännen, Dataväxt och Växa Sverige. Läs mer om projektet på den engelska sidan.


Kontaktinformation