Gödselförsök i en grönfoderblandning ärt och havre, med olika kvävenivåer

Senast ändrad: 10 januari 2022
Brunt fält med två stora vita textildukar som täcker en del av marken. Foto.

Försöket syftar till att finna en optimal kvävegödselgiva för grönfoderskörd av ärt-/havreblandning.

Med optimal giva avser god avkastning med högt proteininnehåll men med minimalt kväveläckage. Försöket har 7 olika led, 3 led med nötflytgödsel och 3 led med mineralgödsel med korresponderade kvävenivåer.

A. Kontroll 20 kg P, 50 kg K

B. 13 ton flytgödsel

C. 23 ton flytgödsel

D. 33 ton flytgödsel

E. 25 kg N, 20 kg P, 50 kg K

F. 45 kg N, 20 kg P, 50 kg K

G. 65 kg N, 20 kg P, 50 kg K


Kontaktinformation

Cecilia Palmborg, forskare
Institutionen för norrländsk jordbruksvetenskap, SLU
cecilia.palmborg@slu.se, 090-786 8713