Vårrybs - en fältstudie

Senast ändrad: 09 november 2020
Ett blommade rybs-fält med en humla på en blomma. Foto.

En studie har gjorts på gårdar i Västerbotten och Norrbotten för att samla information kring odling av vårrybs.

En rapport och ett faktablad  har skrivits innehållande erfarenheter, analysresultat och allmänna råd.

Projektet finansierades av Regional Jordbruksforskning för Norra Sverige.

Projektansvarig: Gun Bernes, NJV

Medansvarig: Anne-Maj Gustavsson, NJV

Sidansvarig: malin.barrlund@slu.se