Botnia Näring i Kretslopp

Senast ändrad: 09 november 2020
Logotyp för Botnia-Atlantica interregionala projekt. Illustration.

Många biogasproducenter dras i dagsläget med en icke lönsam rötrest som är svår att bli av med trots att den innehåller fosfor, kväve och kalium.

Projektidé

Utan förädling innehåller rötresten för mycket vatten, vilket gör den dyr att transportera och sprida. Ibland innehåller den också olika föroreningar. Den behöver därför förädlas och kvalitén behöver säkras. Syftet med projektet är att utvärdera och testa innovativa lösningar för att förädla rötrest från biogasproduktion till en kommersiell gödselprodukt.

NJVs del i projektet:

  • Testa snabbmetoder för mätning av kväve och fosfor i flytande rötrest.
  • Genomföra demoodlingsförsök med rötrest i olika förädlingsstadier.

Projektinformation

Botnia näring i kretslopp finansieras geom EU:s interregionala program Botnia Atlantica. Projekttiden är 2019-2022. Mer information finns på projektets officiella hemsida.

 


Kontaktinformation

Cecilia Palmborg, forskare
Institutionen för norrländsk jordbruksvetenskap, SLU
cecilia.palmborg@slu.se, 090-786 8713

Sidansvarig: malin.barrlund@slu.se