Foderstatens effekt på utsäpp från produktionssystem med idisslare

Senast ändrad: 07 mars 2021

Foderstaten till idisslar kan påverka utsläppen av växthusgaser. Syftet med CEDER är att undersöka hur olika foderstater påverkar utsläppen på gårdsnivå, samt att harmonisera nationella inventeringar av utsläpp i jordbruket.

Läs mer om projektet på den engelska sidan.


Kontaktinformation

Mohammad Ramin, forskare
Institutionen för norrländsk jordbruksvetenskap
mohammad.ramin@slu.se, 090-786 8720

Pekka Huhtanen, professor
Institutionen för norrländsk jordbruksvetenskap, SLU
pekka.huhtanen@slu.se, 090-786 8701

Sidansvarig: malin.barrlund@slu.se