Skattning av grovfoderkvalitet och botanisk sammansättning med hyperspektral bildanalys

Senast ändrad: 09 november 2020
Blommande rödklöver. Foto.

Målet med detta projekt är att utveckla fjärranalysmetoder för att uppskatta den botaniska sammansättningen och foderkvaliteten för gräs- och klövervallar i fält. I slutändan ska detta leda till bättre beslut för grovfoderproduktionen.

Läs mer på den engelska sidan.


Kontaktinformation

David Parsons, professor/avdelningschef Växtodling
Institutionen för norrländsk jordbruksvetenskap, SLU
david.parsons@slu.se, 090-786 8714

Sidansvarig: MALIN.BARRLUND@SLU.SE