ProRefine

Senast ändrad: 09 november 2020
Ett klöverfält och en ensam rödklöverblomma som sticker upp. Foto.

ProRefine är ett nytt forskningsprojekt inom EU:s Core Organic-program. I projekted tittar forskarna på möjligheten att öka produktionen av lokalt producerat protein till enkelmagade djur i ekologisk produktion.

Läs mer om projektet:

Fakta:

CORE Organic Cofund är ett ERA-NET nätverk av europeiska myndigheter och forskningsfonder som bekostar forskning inom ekologisk livsmedelsproduktion på nationell nivå. Nätverket har fått medel från EUs forsningsprogram Horizon 2020 för att stötta transnationell forskning och angränsande aktiviteter.  Se vidare på http://www.coreorganiccofund.org


Kontaktinformation

David Parsons, professor/avdelningschef Växtodling
Institutionen för norrländsk jordbruksvetenskap, SLU
david.parsons@slu.se, 090-786 8714

Sidansvarig: malin.barrlund@slu.se