Grovfodercentrum

Senast ändrad: 16 augusti 2022
Fält med slaget gräs i strängar och inplastade balar. Foto.

Institutionen har utvecklat konceptet Grovfodercentrum för att skapa bättre kompetens kring och kunskap om grovfoderproduktionens kedja, från fält till produkt. En del i konceptet är att identifiera viktiga forskningsfrågor och att skapa ny kunskap. En annan viktig del är att sprida ny kunskap till bönder, rådgivare och andra människor som jobbar inom jordbruket.

Vill du veta vad som händer vid grovfodercentrum och få information om seminarier, publikationer, utlysta tjänster, etc. så kan du anmäla dig till grovfodercentrums sändlista.

Fyll i nedanstående formulär för att anmäla eller avanmäla dig till sändlistan. Du måste välja ett av alternativen.


Kontaktinformation

Mårten Hetta, Forskare/stf prefket
Institutionen för norrländsk jordbruksvetenskap, SLU
marten.hetta@slu.se, 090-786 8747, 070-589 83 55