Sveriges lantbruksuniversitet

Forskningsinfrastruktur vid NJV

NJV:s egna forskningsanläggningar inkluderar hela kedjan från fält till djur. Vi är också den enda institutionen vid SLU som har en ladugårdsdrift i sin verksamhet. Vår försöksstation är en del av infrastrukturnätverket SITES, som till 50 % finansieras av Vetenskapsrådet.  Nedan kan man läsa mer om vad varje del av vår forskningsinfrastruktur kan erbjuda, samt hitta uppgifter till olika kontaktpersoner.

Publicerad: 27 mars 2019 -
Loading…