Analyslaboratoriet

Senast ändrad: 16 augusti 2022
Tre personer i vita rockar står vid en labbänk och jobbar. Foto.

NJV:s analyslabb finns på campus och omfattar även ett rum för gas in vitro-analyser.

Analyslaboratorium

Labbet finns på våning 5 i SLUs hus på campus. På analyslab finns avancerad utrustning för bland annat mikroskopi och bilddokumentation, gaskromatografi, N-analyser, molekylär biologisk utrustning för ex. PCR och gelscanning. Det finns även mindre torkskåp och ugnar för bestämning av torrsubstans och askhalter. I labbet finns även ett sterilrum och ett N15-rum. För beredning av mindre prover finns en kulkvarn och en Cyclo Tech cyklonkvarn.

 

Två mikroskop på en bänk, det ena har en kamera monterad på toppen. Foto.
Labbet har flera mikroskop och vissa är utrustade med kamera. Foto Johanna Wallsten
Tre vattenbad med lådor och slangar i bakgrunden. Foto.
Gas in vitro-labbet lockar många gästforskare. Foto Johanna Wallsten
En kväveanalysappart på en bänk. Foto.
Kväve-analyser är vanliga i labbet. Foto Johanna Wallsten

Gas in vitro laboratoriet

Labbet användes ursprungligen för att mäta gasproduktionen under 72 timmar, men nu finns även möjligheter att mäta N-nedbrytning och gas-sammansättning. Totalt finns plats för 36 prov uppdelat på tre vattenbad.

 


Kontaktinformation

Jeanette Nilsson, Forskningsingenjör
Institutionen för norrländsk jordbruksvetenskap, SLU
jeanette.nilsson@slu.se, 090-786 8746, 070-822 87 16