Röbäcksdalens fältforskningsstation

Senast ändrad: 12 februari 2019
NJV Kornförsök Röbäcksdalen Judit Vilde.jpg

Fältforskningsstationen (63.8°N, 20.2°E) ligger 2 km söder om Umeå centrum, 3 km från Umeå flygplats och tågstationer och ca 5 km från Umeå campus. Försöksstationen är en del av institutionen för norrländsk jordbruksvetenskap vid SLU. Vill ni besöka vår fältstation? Fyll då i och skicka formuläret som finns längre ner på denna sida så hör vi av oss.

Fältstationen erbjuder:

  • Möjlighet att utöva fältforskning inom en rad olika områden såsom jordbruksvetenskap, biologi, agroekologi, markvetenskap och miljövetenskap.
  • Expertis inom agroekologisk fältforskning.
  • Tillgång till mark, personal, basdata om mark och klimat, verkstad, maskiner och mätutrustning, grovlabb och kontor för forskning.
  • Möjlighet att utnyttja de långliggande försöken genom att ta del tidigare resultat eller för att ta egna prov.

 Vill ni besöka stationen är vi tacksamma om ni fyller i följande formulär.

Här hittar ni en karta över försökfälten

Om stationen

Forskningsstationen har funnits i snart 60 år. Det första spadtaget vid Röbäcksdalen togs den 25:e augusti 1954. Försöksvolymen har varierat under åren och var som mest upp på drygt 500 försök fördelat på sex platser. Idag ligger nivån på ca 100 försök per år, fördelat på fyra platser.

Fälten som stationen förfogar över var en gång havsbotten, men har sakta rest sig ur havet sedan slutet av senaste istiden. Idag har de nått en höjd på ca 12 meter över havet. Jordarten på försöksfälten är mo-mjäla vilket kännetecknas av god vattenhållande förmåga och hög kapillaritet, varför grödorna sällan lider av torka. Mullhalten är god (3-6 %) vilket medför att jorden inte är så tät, det kan annars vara problem för denna jordart. Sandjord förekommer på begränsade arealer.

På forskningsstationen utförs officiella sortförsök av vall, spannmål och potatis, samt flera olika långliggande försök med bland annat med olika gödslingsnivåer, jordbearbetningar och växtföljder. Enskilda forskare och andra intressenter lägger också ut försök som vi utför. Vi har försök utlagda på fyra olika försöksplatser i norra Sverige. På Röbäcksdalen bedriver vi verksamheten i egen regi och på de andra platserna samarbetar med externa intressenter som ansvarar för utförandet på respektive ort. De är: Lantmännen Lantbruk i Lännäs (Västernorrland), Torsta AB i Ås (Jämtland) samt Hushållningssällskapet Norrbotten och Västerbotten i Öjebyn (Norrbotten).

 


Kontaktinformation

Boel Sandström, Försöksledare/avdelningschef Fältforskningsstationen
Institutionen för norrländsk jordbruksvetenskap, SLU
boel.sandstrom@slu.se, 090-786 8739

Sidansvarig: malin.barrlund@slu.se