Registrering av besök

Senast ändrad: 05 mars 2018

Besök Röbäcksdalen fältstation


Kontaktinformation

Boel Sandström, Försöksledare/avdelningschef Fältforskningsstationen
Institutionen för norrländsk jordbruksvetenskap, SLU
boel.sandstrom@slu.se, 090-786 8739

Johanna Wallsten, forskare/stf prefekt
Institutionen för norrländsk jordbruksvetenskap
johanna.wallsten@slu.se, 090-786 8716