Grovlaboratorium

Senast ändrad: 29 augusti 2019

Grovlabbet för provpreparering och -hantering finns på Röbäcksdalens fältstation. Det omfattar provrum, torkskåp och ett kvarnrum.

I fältstationens lokaler på Röbäcksdalen finns ett större labb för behandling av växt- och jordprover. Labbet har flera bord för provhantering, botanisk analys etc., en våtanläggning för exempelvis tvätt av rötter, samt flera stora torkskåp. Det finns även ett kylrum (+5 grader C) för korttidsförvaring av prover.

I anslutning till labbet finns ett välutrustat kvarnrum med möjlighet att mala i många olika partikelstorlekar. Det finns även speciell malningsutrustning för prover som ska analyseras för metaller.

Både grovlabbet och kvarnrummet är en del av SITES och möjligt för alla forskare att använda. Kontakta labbansvarig för mer information och bokning av utrymme.

NJV_Grovlabb_johannaw_680x512.jpg
Grovlabbet har flera bord som kan bokas enskilt. Foto Johanna Wallsten
NJV_Kvarnrum_johannaw_680x516.jpg
Kvarnrummet har 2 kvarnar och varje kvarn ett stort antal olika såll. Foto Johanna Wallsten

Ansvarig grovlaboratorium

Johanna Wallsten, forskare/stf prefekt/Föreståndare SITES Röbäcksdalen
Institutionen för norrländsk jordbruksvetenskap
johanna.wallsten@slu.se, 090-786 8716

Sidansvarig: Malin.barrlund@slu.se