Sveriges lantbruksuniversitet

Röbäcksdalens fältforskningsstation

På forskningsstationen utförs officiella sortförsök av vall, spannmål och potatis, samt flera olika långliggande försök med bland annat med olika gödslingsnivåer, jordbearbetningar och växtföljder. Enskilda forskare och andra intressenter lägger också ut försök som vi utför.

Fältstationen erbjuder:

  • Möjlighet att utöva fältforskning inom en rad olika områden såsom jordbruksvetenskap, biologi, agroekologi, markvetenskap och miljövetenskap.
  • Expertis inom agroekologisk fältforskning.
  • Tillgång till mark, personal, basdata om mark och klimat, verkstad, maskiner och mätutrustning, grovlabb och kontor för forskning.
  • Möjlighet att utnyttja de långliggande försöken genom att ta del tidigare resultat eller för att ta egna prov.

Följ Röbäcksdalens forskningsstation på Facebook

Boel Sandström, Försöksledare/avdelningschef Fältforskningsstationen
Institutionen för norrländsk jordbruksvetenskap, SLU
boel.sandstrom@slu.se, 090-786 8739

Mårten Hetta, Forskare/Prefekt/avdelningschef Husdjur
Institutionen för norrländsk jordbruksvetenskap, SLU
marten.hetta@slu.se, 090-786 8747, 070-589 83 55

Publicerad: 14 september 2020 - Sidansvarig: malin.barrlund@slu.se
Loading…