SITES Water

Senast ändrad: 14 april 2022
En logotyp för SITES water. Illustration.

SITES water samlar information från sjöar och vattendrag. På Röbäcksdalen tar vi prover i Degernäsbäcken och Röbäcken.

Degernäsbäcken och Röbäcken rinner förbi våra jordbruksmarker, vidare förbi flyget och sedan ut i Umeälven. I dagsläget provtar vi på tre platser i Degernäsbäcken uppströms E4:an, där en plats är innan och två platser är efter Degernäsbäcken och Röbäcken går ihop. Vi provtar även två platser i Röbäcken, varav en är precis innan den ansluter till Degernäsbäcken och den andra är närmare bäckens startpunkt, innan den når bebyggelse.

En bäck som går diagonalt över snötäckta fält. Foto.
Degernäsbäcken är en av de två bäckar som provtas året runt.

Kontaktinformation

Johanna Wallsten, forskare/stf prefekt/Föreståndare SITES Röbäcksdalen
Institutionen för norrländsk jordbruksvetenskap
johanna.wallsten@slu.se, 090-786 8716